Garmann sag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Garmann sagfundament fra 1600-tallet gjenoppdaget 2017.
Foto: Lisbeth Lund Andresen/Romerikes Blad
The Millstream. Utsnitt av kart Sagdalen-Flaen, opptegnet rundt 1850.
Foto: Hovedbanens administrasjon/Norsk Jernbanemuseum
Flaendemningens_lukespill. Garmannsag 1 og 2 lå på motsatt elvebredd i bakgrunnen, Sagstien rett forbi.
Foto: Steinar Bunæs/Eget foto

Garmann sag lå på østsiden av Sagelva i Skedsmo, nedenfor Flaendemningen. Sagen er oppkalt etter Johan Garmann d.y. 1610-1673, som var en av landets rikeste menn på sin tid. I 1648 ble han eier av Stalsberg, og hans ætt kom til å eie gården fram til 1751. Denne sagen hadde sin velteplass rett nord for Strømmen kirke – derfra ble tømmeret ført i en tømmerrenne direkte ned til sagen.

En eller to sager?

Det er fortsatt mulig å se søkket hvor denne sagen sto, og eldre folk sa det også var mulig å se rester av en steinmur i nærheten så sent som 1950. Da Sagelvas Venner våren 2017 hadde sin årlige ryddedugnad langs elva ble det nødvendig å gå inn i skog som ikke har vært ryddet på mange år. Etter å ha fått vekk en del av krattet ble det klart at en her sto overfor grunnmuren for en sag fra 1600-tallet av betydelig størrelse.

Det har vært allment kjent at Garmann sag lå i dette området – mellom Flaendammen og dagens Øvre Pir. Men den tette skogen og et vanskelig tilgjengelig terreng har gjort at omfanget av den gamle steinmuren ikke har latt seg fastslå slik en nå har mulighet for. Videre har det ikke vært klart om det dreide seg om en eller flere bygninger.

Nyoppdaget, gammelt kart ga svaret

Thor Olav Bjerke i Jernbanemuseet har ved flere anledninger hjulpet Sagelvas Venner med å fremskaffe kartgrunnlag og annet historisk materiale. I september 2017 oversendte han et kart han nylig hadde scannet for museets arkiv. Kartet er tegnet ved oppstart av Norsk Hoved-Jernbane rundt 1850, og gir oss flere interessante opplysninger om både Hovedbanen, Strømmen Sidespor og eiendommene langs Sagelva. I forhold til Garmannsagene gir kartet meget interessante bekreftelser:

  • Garmannsag 1 nærmest Flaendemningen ligger der vi lenge har antatt at den lå. På kartet fra 1850 er den vist å ha en ganske kort, rektangulær form, samt en påskrift om at den eies av Meyer-familien.
  • Garmannsag 2 som en nå har funnet grunnmuren av er vist å ha en lengre rektangulær form, med en påskrift om at eier er Ingier-familien.

Se vedlagte utsnitt av kartet, som i originalversjonen bærer navnet ”The Millstream at Strømmen”. Engelsk tekst, for det var jo engelskmenn som bygde landets første jernbane Christiania-Eidsvoll.

Stor kulturhistorisk verdi

Fundamentrestene karakteriseres som et kulturminne av ekstraordinær verdi – dette er antagelig det eneste gjenværende fundamentet fra sagæraen ved Sagelva. Demningene i elva er selvfølgelig også et håndfast bevis på sag- og møllevirksomheten, men av selve sagene er det meste borte. Restene etter de opptil 30 øvrige sagene langs elva er enten forsvunnet helt, eller de er påbygd og dermed mistet sin opprinnelige fasong.

Litteratur

  • Haavelmo, Halvor: Fra bondegårder til by. Vannsag – Storindustri. Lillestrøm 1955. Digital versjonNettbiblioteket
  • Molaug, Sonja, Kari Amundsen og Arnesen, Kirsten: Industrihistorie langs Sagelva. Den kulturelle skolesekken. Skedsmo kommune 2007.
  • Stefferud, Alf og Steinar Bunæs: Sagelva … med landskapet omkring gjennom fem hundre år. Utgitt av Sagelvas Venner. Strømmen 2004. Ill.
  • Stefferud, Alf og Steinar Bunæs: Strømmen I. Historier om stedet og folket. Utgitt av Sagelvas Venner og Strømmen Vel. 2. opplag. Strømmen 2009.