Gedde (borgerlig slekt)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gedde er ei norsk slekt med opphav i Danmark. Den har sannsynligvis ingen forbindelse til den eldre, utdødde dansk-norske adelsslekta (se Gjedde).

Første medlem av slekta i Norge var generalmajor Hans Christopher Gedde (1738–1817). Hans bror Salomon Gedde (1748–1809) kom også til Norge.

Kjente medlemmer av slekta

 • Christian Gedde (1638 el. 39-1705), rittmester og interim kommandant på Møn. Gift med Anna Margrethe Charlotte v. Geidern (v. Geijder).
  • Samuel Christoph Gedde (1691–1766), dansk generalmajor. Gift med Marie Elisabeth Pechernaut de la Remière (1705-51).
   • Øllgard (Øllegaard) Sophie Gedde (1723-93), gift med Nicolaus (Nicolay) Daniel v. Fischer (1723-90), major i dansk tjeneste.
   • Hans Christopher Gedde (1738–1817), generalmajor. Gift 1. gang med sin kusine Fridericha Christiane Fischer (1745-87) og gift 2. gang med dennes søster, Øllegaard Sophie Fischer (1753-1821), døtre av ovennevnte Nicolaus Daniel Fischer.
   • Nicolai Wilhelm Gedde (1779–1833), arkitekt og generalmajor. Gift med Juliane Margrethe Fredrikke von Kleist (1781-1861).
   • Frederik Christopher Gedde (1781–1840), havne-, kanal- og fyrinspektør. Gift 1. gang med Maren Holst (1792-1821) og 2. gang med Andrea Johanna Samsing (1796-1860).
    • Hans Christopher Gedde (1825-89), ingeniørløytnant, godseier. Gift med Cathrine Emilie Wiel (1824-1888).
     • Claus Wiel Gedde (1858-1927), konsul. Gift 1884 med Augusta Spørck (1863-1946).
     • Wiel Gedde (1863-1922), major og nestkommanderende ved Oplandske Dragonregiment. Gift 1890 med Wenche Malvina Michelet (1870-).
      • Petra Michelet Gedde (1891-1965) gift 1915 med byråsjef Jørgen Herman Vogt Scheel (1883-1959).
     • Andrea Petronelle Gedde (1865-) gift 1900 med provisor Herman Nikolai Knap (1863-1904).
     • Catharina Emilie Gedde (1867-) gift 1890 med grosserer Carl Tybring Olsen (1858-1898).
  • Salomon Gedde (1748–1809), oberst.

Se også

Kilder