Generalveimester

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Generalveimester var et embete som ble oppretta i 1664, da stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve utnevnte to veiinspektører eller veimestre med ansvar for å sikre at nødvendig arbeid på veiene ble utført. Tidligere hadde det ansvart ligget på de enkelte lensherrer. Tittelen generalveimester ble innført året etter, og det ble da presisert at det var én sønnafjells og én nordafjells.

Embetene ble oppheva i 1670, men i 1674 ble de gjeninnsatt. I 1742 ble det bestemt at de sittende generalveimestrene skulle være de siste, og dermed ble embetet nordafjells nedlagt i 1748 og sønnafjells i 1757. I 1761 kom det så en ny generalveimester sønnafjells, og i 1768 en ny nordafjells. Det ble så i 1786 oppretta et generalveimesterembete for Kristiansand stiftamt, og i 1787 ble et embete for Bergen stiftamt utkilt fra det nordafjelske embetet. Akershus stiftamt og Trondheim stiftamt fikk også egne generalveimestre på samme tid. Akershus ble delt i 1793, da den nordre delen fikk egen veimester. Trondheim ble delt i 1802, og den sørlige delen ble igjen delt i 1809. Det ble også utnevnt en rekke amtsveimestre.

I 1824 ble generalveimesterembetet avskaffa, og ansvaret ble lagt under amtmennene.

Embetsinnehavere

Generalveimester Akershus med underliggende len

Generalveimester Stavanger stift og Bratsberg len

Generalveimester sønnafjells

Generalveimester Akershus stift

(General)veimester Akershus stifts søndre del

Veimester Akershus stifts nordre del

Veimester a la suite Akershus stift

Generalveimester Kristiansand stift

Generalveimester nordafjells

Generalveimester Bergen stift

Generalveimester Trondheim stift med Sunnmøre

Veimester Trondheims stift med Sunnmøre

Veimester a la suite ved norske veietat

Kilder