Geoparken i Skedsmo kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk


Geoparken Skedsmokorset.
Geoparken i Skedsmo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2005)

Geoparken i Skedsmo kommune - fra 2020 Lillestrøm kommune - ble offisielt åpnet 24. august 1985. Det var styret i Skedsmo kommunale sandforretning som tok initiativet til å undersøke fjellgrunnen i området der parken ligger. I 1982 kontaktet Sandforretningen professor Steinar Skjeseth ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (Landbrukshøgskolen på Ås) som kartla hvilke typer fjell som var avdekket.

Skjeseth fant grunnfjellsarter som gneis, amfibolitt og pegamitt. I tillegg registrerte han bergarter som har blitt fraktet med isbreer fra områder like nord til Jotunheimen, f. eks. gabbro. Sandmassene er fra ishavssmeltingen for ca 9000 år siden, og de inneholder bergarter fra et stort område nord til Lillehammer. Skjeseth fant funnene så interessante at han foreslo å anlegge Norges første geologiske park her.

I august 1982 ble det opprettet et arbeidsutvalg som utarbeidet planer for parken. Skedsmo kommune og Akershus fylkeskommune bevilget midler til utstyr og tjenester, Skedsmokorset Rotaryklubb tok på seg ansvaret for å rense fjellet som en dugnad, og det ble gitt ytelser i form av gaver fra flere bedrifter. For midlene ble det blant annet satt opp informasjonstavler og en demonstrasjonsmur med navneskilt på steinartene.

Gjenåpning av parken

Geoparken i Skedsmo, informasjonsskilt.
Foto: Stig Rune Pedersen (2005)

Skedsmokorset Rotaryklubb holdt Geoparken ryddig, men siden den ikke var inngjerdet, ble den etter noen år påført skader. Med støtte fra Skedsmo kommune, Akershus fylkeskommune og Skedsmo kommunale sandforretnings fond ble området inngjerdet, en tørrmur av rullestein ble reist og nye informasjonstavler satt opp.

29. mai 1999 kunne parken gjenåpnes. Geoparken har en del besøk, blant annet av foreninger, barnehager og skoleklasser. Rotaryklubben står for omvisningen.

Kilder og litteratur