Georg Fasting (1837–1914)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Georg Fasting (1837-1914)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Georg Fasting fotografert ca. 1870.
Foto: Per Adolf Thorén/Oslo Museum.

Georg Frederik Christopher Fasting (født 1. januar 1837 i Bergen, død 24. oktober 1914) var skolemann og teologisk-filosofisk forfatter. Han var utdannet teolog, men arbeidet hele livet innen skolevesenet, blant annet som bestyrer for Asker seminar. Fasting kjempet mot pietismen i religionsundervisningen og for fredssaken, men møtte mye motstand.

Familie

Georg Fasting var sønn av sogneprest Michael Sundt Tuchsen Fasting (1806-85) og Christiane Torbjør Bøgh (1811-62), og ble gift i 1874 med Valborg Andrea Tidemand (1849-1933). Han var bror til Johan Jacob Fasting (1848-1926) og Ole Wilhelm Fasting og morbror til Kristian Elster (1881-1947).

Liv og virke

Fasting sittende som nr to fra høyre på et gruppebilde.

Fasting tok examen artium i 1854, og ble cand.theol. i 1860. I 1883 ble han dr.philos.

Etter noen år som privatlærer i Førde var han lærer ved Aars og Voss skole i Christiania 1864-68 og ett år ved Søcadetinstitutet i Horten. Deretter var han ansatt ved Tanks skole i Bergen 1869-73.

Fra 1873 til 1891 var Fasting bestyrer for mellomskolen i Sarpsborg. Han var deretter bestyrer for Asker seminar fra 1892 til 1899, deretter, etter at seminaret flyttet til Holmestrand og ble Holmestrand offentlige lærerskole, var han rektor der 1902-12.

Fasting kjempet mot pietismen i religionsundervisningen og for fredssaken, men møtte mye motstand. 1902 ble han av Kirkedepartementet fratatt til å undervise i kristendom.

Fasting begynte etter hvert å benytte nynorsk, og skrev mange artikler i Syn og Segn i sine siste år, om religionsundervisning, filosofi og fredssak.

Etter å ha gått av som rektor i Holmestrand, flyttet Fasting til Kristiania. I adresseboka for Kristiania for 1814, samme år som an døde, er han oppført som dr. philos. og forhenværende rektor på adressen Thereses gate 7.

Ettermæle

Georg Fasting er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en nekrolog i Aftenpostens aftenummer 24. oktober 1914, samme dag som han døde, ble Fasting beskrevet slik (utdrag):

Rektor Fasting havde mange interesser og store evner, der gav ham en fremstaaende stilling inden vor skole. Han forenede stor personlig dygtidhed med et sundt pædagogisk skjøn og en aandelig frigjorthed, som gjorde ham til en afholdt og almindelig agtet lærer. Han tilhørte en moderne retning i vor teologi, og hans frisindede anskuelser vakte til en begyndelse kamp. Og den skarpe form, han gav sine anskuelser, virkede jo ikke netop til at mildne striden.

I sin artikkel om Fasting i Norsk biografisk leksikon, skriver Asbjørn Veland blant annet:

Georg Fasting var av natur ein fredsæl mann. Når hans liv likevel var fylt av strid, var det fordi han kjende det som si ufråvikelege plikt til å prøva all si gjerning på samvitet, hans øvste moralske appellinstans. Så måtte sant og rett verta det ein sjølv hadde funne var det, heilt uavhengig av kva andre måtte meina, det vere seg i stat eller i kyrkje, ja, jamvel ut frå ei bokstavbunden bibellære.

Da Fasting gikk av som rektor i 1912 sa han nei til å motta St. Olavs Orden.

Han er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Kilder og referanser

Eksterne lenker