Gjoleid (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gjoleid er det eldste navnet på bygda Skedsmo, og var et fellesnavn på flere grender som utgjorde området mellom elvene Leira og Nitelva. Bygda hadde dette navnet til omkring 1400. I Biskop Eysteins jordebok, som ble utgitt i 1390-åra, forekommer navnet 18 ganger, og i Diplomatarium Norvegicum er Gjoleid oppført til sammen seks ganger i årene 1325, 1339 og 1377.

Førsteleddet har flere tolkninger. Navnet kan komme av norrønt gjól, som betyr et «gjel», altså et innhogg i terrenget. En annen mulighet er at det kommer fra gjalla, «lyde», og det viser til ekkoet man kan høre fra Gjelleråsen.

Det norrøne -eid derimot viser til eidet mellom Leira og Nitelva der det var stor ferdsel. Der gikk hovedveien fra Vika og nordover til Opplandene og Nidaros. Veien kom over Gjelleråsen, fortsatte med flåter over Nitelva og Leira og deretter over Skedsmovollen som var bygdesenteret i Gjoleid allerede i førkristen tid.

Kjelder og litteratur