Grønnegata 23 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Arkitektkontoret Blå strek fikk mye skryt for det samiske senteret i Grønnegata 23 og boligene i nr. 21.
Foto: Einar Dahl 2017
Grønnegata 23 var fremdeles et fint hus i 1960.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 23 i Tromsø var et vakkert, tradisjonelt, to-etasjes bolighus. Det ble revet på 1980-tallet for å gi plass til et nytt fint hus, det samiske senteret i Tromsø. - Gammelt matr.nr. 546.

Bødker Olsen

Målebrev til bødker Hans P. Olsen av 4. sept. 1873, tinglyst 26. feb. 1874.

Skjøte fra Hans P. Olsen til Lars Schjetne på et tre alens stykke grunn, henlagt til matr.nr. 529 (Fiskergata 6), i 1874.

I 1875 bodde disse her: Huseier og bødkermester Hans Peder Olsen med kona Jørgine Sesilie, fisker og skomaker Nils Kristofer Baardsen med kona Johanna og to barn, tjenestepike Elen Johanna Andersdatter.

I 1885: (546a): Bødkermester Hans Peder Olsen med kona Cecelie og to barn, tjenestepike Elen Johansen, fisker Edevart Olaisen med kona Lorentine Leonardsen og fire barn, murer Ole Joramoe med kona Eva og to sønner, sypike Berit Hamervold, fisker Johan Thomasen med kona Ragnel og fem barn. - I (546b): Fisker Martin Johansen med kona Elen Ulrike og fire barn, fisker Johan Johanesen med kona Yngeborg og to barn, fisker Peder Jakopsen med kona Else Pedersen og sønnen Oluf.

I 1891: Hans Peder Olsen med kona Jørgine og to barn, Nils Andreas Kristensen med kona Teodine (f. Tøllefsen) og seks barn, Kristian Fredrik Hansen med kona Elen og to barn, enke Anne Allertsen, Peter Martin Olsen med kona Josefine og tre barn, Bernt Andreassen med kona Karoline og tre barn, Johan Martin Johannesen med kona Ingeborg, to barn og stesønnen Johan Edvard Hansen, Martin Heggelund Johannesen med kona Elen Petrikke og seks barn, til sammen 40 beboere.

I 1900: Tønnefabrikant Hans P. Olsen med kona Jørgine, to barn og en pleiedatter, fisker Kristian Hansen med kona Elen og to barn, husholderske Sofie Nilssen med barnebarn og pleiebarn, fisker Hans Karlsen med kona Anna, en sønn og to stesønner, fisker Martin Johannessen med kona Elen, fire barn og et barnebarn, fisker Bernt Andresen med kona Karoline og tre barn, bødker Arnt Pedersen, fisker Ole Josefsen med kona Eline og to sønner.

Auksjonsskjøte til Hilmar Nicolai Olsen på denne eiendommen og matr.nr. 586a (Nerstranda 9), frasolgt H.P. Olsen, i 1903.

Skrivelse fra Tromsø Magistrat til sakfører Berntsen hvorved meddeles, at expeditør Joachim Georgsen var oppnevnt som verge for Hilmar N. Olsen, i 1904.

I 1910: Bødkermester Hans P. Olsen med kona Jørgine og sønnen Hilmar, bakersvend Henrik Tronsen, vaskerske Anna Hansen, Alida Hansen, gruvearbeider Peder Jakobsen med kona Helga og datteren Anna, jægteskipper Karl Lokkert med kona Mina og fem barn, fisker Ole og Elena Josefsen, dagarbeider Ludvig og Mathilde Guldbrandsen og tre barn, fisker Johannes og Ingeborg Johannesen med fire barn, fisker Nils og Berntine Sørensen med tre barn.

Skjøte fra Hilmar N. Olsen til Leonhard og Henrik Johansen i 1914.

Da bødker Hans P. Olsen døde ca. 1920 var han en av de siste i yrket i byen. Sønnen Hilmar fortsatte en stund, til han gikk over i tollvesenet.

Brødrene Johansen

I 1916: Fisker Henrik Nikolai, løsarbeider Andreas Anathon, Anna Bergitte, tømmermann Hans Martin, Ingeborg Anna, sjømann Johan Malvin, fisker Johannes H. og fisker Leonhard Johansen, skipper Karl Johan, Ella Nilsine, Henny Augustine og Themine Marie Lockert, fisker Jørgen Amandus og Berte Johanna Mathisen, fisker Nils Andreas, Berntine Amalie og Meier Marinius Sørensen, bakersvend Henrik Mikal Trondsen, dampskibspike Borghild Aas, kjører Johan Alfon, Bjarne Theodor, arbeider Karl Ludvig, Mary Alvilde og Mathilde Emilie Gulbrandsen, fisker Hans Tobias Hansen, fisker Peder og Inger Anna Henriksen, sypike Magna Johnsen, fisker Ole M. og Eline Josefsen.

Skjøte fra Leonhard Johansen til Henrik Johansen på hans ½-del av eiendommen, i 1922.

Forliksklage ang. denne eiendommen, hvorved Leonhard Johansen innstevner Henrik Johansen til forlikskommisjonen, i 1933.

Dom avsagt 10. aug. 1935 ang. tvist om eiendomsretten, hvorved saksøkeren i forhold til saksøkte dømmes eiendomsberettiget til en ½- del av eiendommen.

Skjøte fra Henrik og Amalie Johansen til Leonhard Johansen i h.h.t. forlik, i 1936.

Kontrakt mellom Leonhard Johansen og Tromsø elektrisitetsverk om elektrisk installasjon, i 1939.

Handelskar Laurits og matros Leif Nilsen, handelskar Nikolai Antonsen, arbeider Odd Hansen, murer Rafael Karlsen, fiskerne Alvin Benum og Odd Kristiansen (1940).

Tømmermann Leonhard Johansen, kontordame Bjørg Benum, maskinist Odd Hansen, maler Erling Jensen, pensjonist Rafael Karlsen, arbeiderne Elsa og Nils Kristiansen, revisor Reidar Kvammen, (1946).

Olaf Sollund

Skjøte fra fisker Leonhard Johansen til Olaf Sollund i 1946.

Arbeider Leif Nilsen, arbeider Egil, trykker Odd og vaktmesterassistent Olaf Sollund, (1957).

Slaktermester Loe

Skjøte fra Olaf Sollund til Ottar Loe i 1966.

Egil og Olaf Sollund, Oliver Iversen, m/frukt & tobakk i Storgata 41, (1966/77). Oliver og Hanna Iversen drev også kiosk i Grønnegata 70.

Taktekker Knut Nordfjord, (1977).

Ottar Loe døde i 1979, hustruen Judith satt i uskifte.

Skjøte fra Judith Loe til Norske Reindriftssamers Landsforbund, i 1982.

Samisk senter

På 1980-tallet ble dette huset og Grønnegata 21 revet og i 1986 erstattet av nye bygg satt opp med Blå Strek som arkitekter. Bolig, kontor for NRL og galleri.

Norske Reindriftssamers Landsforbund, (1986/96).

Arctic galleri, (1990/93), Olaf Haldorsen, (1993), Sunna Maria Pentha, (1993), Nils John Somby, (1993).

NSRs sametingsgruppe, (1996), Tromsø sameforening, (1996).

Davvi Nuorra, (1999), Dihtosis AS Norge, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.