Grønnegata 28 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 28 er fremdeles en flott hjørnegård. 2013.
Foto: Harald Groven
Begynnelsen av Grønnegata sett mot sør i 1960. I høyre billedkant nr. 30, på motsatt hjørne er nr. 28 med Dagny Pedersens damefrisersalong. I bakgrunnen til venstre ligger Macks bryggeri.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 28 i Tromsø er en fin, gammel hjørnebygning mot Fiskergata. - Gammelt matr.nr. 570.

Familien Mæle

Eid av Esaias Jacobsen i 1842. Han leide ut vaktlokale til nattpatruljen, borgere som skulle gå vakt mot brann og kriminalitet.

Målebrev til Trond Olsen Mæle, datert 23. juni 1875, tinglyst 7. des. 1876.

Skifte etter Trond O. Mæle og hustru Serine Johannesdatter, hvorved deres fellesbørn er utlagt eiendommen, i 1881.

Hjemmelsbrev til Johannes Kornelius Mæle og Ingrid og Oline Trondsen, i 1881.

I 1885: Enke Ingrid Mæhle med to barnebarn, fisker Lars Johannesen med kona Magdalene og tre barn, fisker Kristian Fredrik Hansen med kona Petrikke, tre barn og hans mor Hanna Petrikke Fredriksen, arbeider (hos L. Mack) Hans Larsen Gjebøe med to sønner, pike Kristine Andrea Adriansen.

I 1891: Ingrid Olsen Mæhle med barnebarnet Oline Trondsen Mæhle, Johan Heggelund Johannesen med kona Ingeborg Anna (f. Bangsund) og to døtre, Martin Johannesen med kona Petrine og tre døtre, enkemann Hans Larsen Gjeldbø med sønnen Leonhard, husholderske Lorine Johanna Olsen og hennes sønn Ole Leonhard Strømsted.

I 1900 bodde disse her: Fisker Johannes Johannessen med kona Ingeborg og fem barn, sjømann Edvin Hanssen med kona Ingerid, to døtre og svigermor Ingerid Mæhle, fisker Martin Johannessen med kona Petrine og tre døtre, bryggeriarbeider Hans Hjeldbø.

Skjøte fra Johannes K. Mæle og Edvin Julius Hansen, som angivelig er gift med Ingrid Mæle, samt Olaf Sørem, angivelig gift med Oline Mæle, til Olaf Sørem, i 1902.

Tømmermann Sørem

I 1910: Tømmermann Olav Sørem med kona Oline og tre barn, hustømmermann Nils G. Roesen med kona Malene og datteren Gisken, dampskibsfører Carl Svendsen med kona Ida og sønnen Torleif, gruvearbeider Alfred Andersen, husbestyrerinne Andrea Hansen med sønnen Alfred.

I 1916: Kontorist Peder Olaf Angell, snekker Ivar Andreas og Bertha Cecilie Foslie, tjenestepike Emma Nilsen, los Sigurd Andreas og Karen Kristine Pedersen, d/s-fører Johan Edvard og Edel Elisabeth Solem, skredder Sigurd og Anny R. Sønvisen.

Auksjonsskjøte til Tromsø Handels- & Privatbank i 1925.

Skjøte fra Tromsø Handels- & Privatbank til Rich. Lindgaard i 1925.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1935.

Frk. Hagerup

Tvangsauksjonsskjøte til frk. Margot Hagerup, i 1935.

Stuert Alfred Øyen, arbeider Georg Andersen, fiskerne Arne Kristiansen og Albert Jensen, restaurantbestyrer Eugen Lorentzen (1940).

Plastikkarbeider Karstein, timeskriver Olav og pensjonist Sverre Benum, fisker Albert og husmor Nanna Jensen, maskinist Karl Klæbo, stuert Albert og bud Aage-Fredrik Øien, (1946).

Eid av Margot Hagerup i 1946.

Frisør Pedersen

Skjøte fra Margot Hagerup til frk. Dagny Pedersen i 1952.

Bankassistent Karla og båtfører Sivert Brækmoe, (1957), tollkontrollør Peter Hansen, (1957/1961).

Magna Hansen, hjemmebakeri, (1957/1961), damefrisør Dagny Pedersen, (1957/93).

Føhn herrefrisør (Gunnar Kirkvik), (1966/72), Gudm. Kjær A/S, kystbefraktning, megler, (1966), Peter Hansen, (1966).

Hagstrøm musikk A/S, avd. Tromsø, musikkforretning, (1972/77).

Electrolux rengjøringsmaskiner A/S, (1982).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.