Grimstaddistriktets posthistorie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Grimstaddistriktets posthistorie. Her samles, etter hvert, notater om Grimstadregionens posthistorie.

Grimstad

I Grimstad bys historie (1927) finner vi denne innledningen til byens posthistorie:

"I 1834 blev der oprettet offentlig postkontor i Grimstad. Det var samme aar som det første dampskib «Constitutionen» begyndte at anløpe byen og befordre dens post et par gange ukentlig i sommermaanederne. Forøvrig var det landpost, i tidligere dage ridende. Den kom ikke gjennem byen, men blev aapnet paa Dømmesmoen, og en gammel kvinde var byens betroede postbærer. Funktionæren i byen var ogsaa en kvinde, jomfru Kirsten Holst. Men i 1834 blev her altsaa postkontor med kjøbmand Clemens Ebbell som postmester.


Efter Ebbell indehadde apoteker Reimann stillingen fra 1841. I 1846 blev cand. philos. Fredrik Dürendahl ansat. Han bygget samme aar huset br. nr. 143 i Storgaten, der nu eies av kaptein Chr. Johannessen, og der var postkontoret i flere aar.

Postkontoret i Grimstad fikk et stempel i 1848. Det ble ferdig fra gravøren 22/3 1848. Tidligste stempel som pt er kjent er 10/2 1849. Det ble stemplet både med sort og blå farge.

 • Noen av kystskipene var også postbærere, og post fra Grimstad kan nok også bære deres stempel.

I en "destinasjonsstatistikk" for postkontoret i Grimstad inntil 1855, er følgende utenlandske destinasjoner kjent blant samlere (pr 2014):

  • Danmark 16x
  • England 1x
  • Sverige 2x
  • Ukjent 1x

Postkontoret i Grimstad fikk et trerings nummerstempel - med nummer 91.

Senere år
Postkontoret i Grimstad fikk postnummer 4890.

Postkontoret i Grimstad hadde en filial i Samvirkelagets lokaler i Storgaten fra 16/6 1975 til oktober 1979.[1]

Postkontoret i Grimstad nedlegges i 2013. Posttjenester gis i fortsettelsen gjennom Post i butikk.[2]

Postfolk

Postmestere ved Grimstad postkontor

Karin Engh presenterte denne lista i sin artikkel fra 1997[3]:

 • 1834-1841: Clemens Ebbell
 • 1841-1845: Jens Arup Reimann
 • 1845-1852: Fredrik Dührendahl
 • 1852-1894: Tillagt byfogden etter kongelig resolusjon av 23/3 1852
 • 1894-1909: Hans Daae Normann
 • 1909: Anton N. K. Corneliussen
 • 1909-1919: Gjerulf Hørte (kst)
 • 1919-1940: Carl Petter Fischer
 • 1940: Albert Persen (kst)
 • 1940-41: Roar Persen (kst)
 • 1941-1952: Anton Alfred S. Forsgren
 • 1952: Roar Persen
 • 1952-1958: Berner Hansen
 • 1958-1966: Roar Persen
 • 1967: Haldis Rosenkilde (kst)
 • 1967-1986: Arvid Steinar Schive
 • 1986-1990: Tore Haugen
 • 1990-1994: Arild Finnsen
 • 1994-1995: Trygve Galdal
 • 1995- : Kjell Helmer Fosseli

Postkarle og andre

Om vi leser folketellingen i distriktet for 1801 finner vi flere personer som har yrke og syselsetting i tilknytning til postsystemet:

 • postkarlen Christoffer Salvesen, 23 år gammel, bosatt på Landvig. Han er gift med Johanne Bentsdatter og de har datteren Ane, 1 år, i 1801.
 • postkarl Terkel Knudsen, 19 år gammel og bosatt på Lunderød i Øyestad.
 • Strandsidder, skibstømmermand og postkarl Tellef Iversen, 26 år og gift. Bosatt i stranda under Asdal.

I 1865 finner vi disse i folketellingen:

 • Abraham Jacobsen i Kirkegaten 18 i Grimstad. Han er 22 år og født i Holmestrand. Han tituleres postbetjent.
 • Aage Hansen bor på Kolbjørnsvigs-tangen. Han er 67 år, født i Kristiansand. Han er gift mann og omtales som postfører.

Ti år senere, i 1875, finner vi disse i vårt distrikt:

 • Samuel Gullestad, omlag 14 år. Han er bosatt på Biodden og omtales som postbud.
 • Abraham Jacobsen, f i Homestrand 1845, er postfuldmægtig i 1875. Han bor som logerende i "Almenningen", gnr 204.
 • Peter Georg Lustou Lündh er byfogd og postmester. Han er født i 1818 i Kristiania. Han bor i Storgaten 210.

For 1885 finner vi disse postfunksjonærene:

 • Abraham Jacobsen er nå blitt postexpeditør. Han bor i Kirkegaden 29.
 • Hans Thronsen, f 1869 i Kongsvinger, er postbud og bosatt i Storgaden 224.
 • Torvald E. Tønnesen er født i 1868 i Fjære og er bosatt på bnr 377 på Ytre Bie. Han er postbud.

I 1900 finner vi disse:

 • Jakob K. Jensen f 1823 i Eide er gåtdbruker, postaabner og postfører. han bor på Eide Gnr 14.2.
 • Terje B. Tobiassen er postbud. Han er 16 år og bosatt hos sine foreldre i Storgaten 259.
 • Frantz Nilsen bor hos sine foreldre på Biodden 330. Han er postbud, seksten år gammel.
 • Emanuel Marthinius Hansen, fjorten år gammel, er postbud. Han bor på Biodden nr 262, hos sine foreldre.
 • Karen Sybilla Abel er født i 1881 i Farsund. Hun er assistent i postvæsenet og bor på Biodden nr 391.
 • Gjerulf Hørthe er assistent ved posthuset. Han er født i 1878 i Fjære.
 • Hans Norman er postmester. Han bor i Østregate 13 med sin familie. Han er født i 1841 i Kvindherred.

Ved folketelling i 1910 finner vi disse:

 • Gjeruld Hørte, f 1877 i Fjære, postassistent, bosatt i Østregate 205
 • Einar Eriksen, f 1887 i Arendal, postassistent, bosatt i Østregate 205
 • Johanne Eide, f 1856 i Eide, postaabnerske, bosatt i Eide
 • Birger Olsen, f 1895 i Grimstad, postbud, bosatt i Vestregate 156
 • Sverre J. Smeland, f 1894 i Grimstad, postbud, bosatt på Biodden 232
 • Sigurd Windvand, f 1894 i Grimstad, postbud, bosatt på Fladen 331
 • A. N. Corneliussen, f 1859 i Horten, postmester, bosatt på Skaregrøm 387

Eldre post til og fra Grimstad

Grimstad bypost

Se Grimstad Bypost.

Fevik (Fjære)

Fevik fikk stempel - med navnet Fjære - 23/7 1883. Første kjente stempelbruk hos samlere er (pr 2014) 14/12 1883 og siste 7/2/1890. Fra 1/1 1891 endret postkontoret navn til Fevig. Fra 1909 var navnet "Fevik".[4]

Senere fikk Fevik postnummeret 4870.

Eldre post fra og til Fevik

Fotominner fra Fevik

Sigurd Eriksen (1923 –1993) tok mange verdifulle foto fra Fevik og Fjære på 1950 og 60-tallet. Her er noen utvalgte postrelaterte foto.

Hesnesøy

Hesnesøy ble opprettet 1/7 1909 som brevhus med navnet "Hesnesøen i Fjære". Fikk status som poståpneri med navnet "Hesnesøen i Nedenes" fra 1/10 1913. Endret til Hesnesøy poståpneri 1/10 1921. Nedlagt 30/11 1932.[5]

Lia

"Lien" opprettet som brevhus fra 26/7 1907. Poståpneri med navnet "Liens station" fra 1/7 1910. 1/10 1921 endret til "Lia jernbanestasjon". 1/4 1960 endret til "Lia". Nedlagt 28/2 1970.[6]

Skiftenes

Opprettet 1/1 1918 som poståneri. Nedlagt 31/9 1928.[7]

Spedalen

Opprettet 12/6 1918 som brevhus på stoppestedet SpedalenGrimstadbanen. Status som poståpneri fra 1/1 1914. Nedlagt 28/2 1970.[8]

Reisende post

DS Trafik

Dampskipet Trafik, i rute mellom Arendal og Grimstad, fikk et firerings nummerstempel - 133 - i august 1887. Dette var i bruk til desember 1898. Det er notert at stempelet ble tapt ved kjølhaling i 1898.

I februar 1899 fikk man nytt firerings nummerstempel - 422. Dette ble brukt til 1932.

DS Trafik hadde også et privat stempel med teksten "Dampskibet "Trafik" / Søm - Fevig / ARENDAL - GRIMSTAD".

Se DS Trafik (Arendal-Grimstad).

Kilder

 • "Norgeskatalogen Postal II", Oslo filatelistklubb 2014
 1. Karin Eng: "160 år siden Grimstad fikk postkontor", Grimstad adressetidende 29/11/1997
 2. GAT 28/5/2016
 3. Karin Eng: "160 år siden Grimstad fikk postkontor", Grimstad adressetidende 29/11/1997
 4. Karin Eng: "160 år siden Grimstad fikk postkontor", Grimstad adressetidende 29/11/1997
 5. Karin Eng: "160 år siden Grimstad fikk postkontor", Grimstad adressetidende 29/11/1997
 6. Karin Eng: "160 år siden Grimstad fikk postkontor", Grimstad adressetidende 29/11/1997
 7. Karin Eng: "160 år siden Grimstad fikk postkontor", Grimstad adressetidende 29/11/1997
 8. Karin Eng: "160 år siden Grimstad fikk postkontor", Grimstad adressetidende 29/11/1997