Gustav Richard Strugstad

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Gustav R. Strugstad)
Hopp til navigering Hopp til søk
Gustav R. Strugstad, startet sin yrkeskarriere som lovens håndhever, men gikk over til å forvalte borgernes midler i bygdebyen Steinkjer.
Foto: Ukjent - Bildet hentet fra Stod i fortid og nutid

Gustav Richard Strugstad (9. mai 1872 — 21. oktober 1930) var født på gården Oksvold i Sparbu av bonde og lærer Lorents Gunerius Strugstad og hustru Grete Bergitte født Østerås. I 1910 tiltrådte han som bankkasserer i den framgangsrike Sparbu og Egge Sparebank, som gjennom Strugstads dyktige lederskap økte forvaltningskapitalen fra knappe 780.000 til 3.500.000 på 13 år.

Utdanning og yrkeskarriere

Etter fullført husflidsskole og amtsskole, ble Strugstad ansatt som betjent hos lensmann Erlandsen i Sparbu fra 1891 til 1901. Fra 1902 finner vi ham som politibetjent i Steinkjer, og her ble han til han begynte som bankkasserer i Sparbu og Egge Sparebank den 1. april 1910. (På den tiden ble banksjefen kalt kasserer).

Politikeren

Allerede i 1898 ble Strugstad hyret som sekretær for formannskapet i Steinkjer. Toppen nådde han i en alder av 55 år; da han i 1927 ble valgt til byens ordfører. I mellomtida bar han flere tunge verv med stor dyktighet.

Grafisk framstilling av veksten i bankens forvaltningskapital.

Framgangsrik bankmann

Av grafen han sjøl laga til bankens 50-årsjubileum ser vi at banken, i sær gjennom de 10 siste år foran jubileet, hadde en meget sterk vekst i forvaltningskapitalen. Fra 1910 til 1923 økte innholdet i bankens «pengebinge» til formidable 3.5 millioner fra ca 780.000 kroner. Gjennom den nøkterne måten bankens sjef og direksjon drev virksomheten på, kom man seg også igjennom den krisa som laga så store problemer for bankene først på 1920-tallet.

Kilder