Sparbu

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tettstedet Sparbu rundt 1905, like etter at stasjonen var åpna.
Sparbu omkring 1959.
Foto: Knut Mære

Sparbu er et tettsted i Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag. Det ligger omkring 13 km sør for Steinkjer. Fra 1838 og fram til opprettelsen av storkommunen Steinkjer i 1964 var Sparbu egen kommune. Tettstedet har sitt opphav i ei grend som tidligere ble kalt Leira.

Landsbyen Leira

Denne grenda er nokså spesiell i norsk sammenheng, idet den også godt kan kalles en landsby. Det spesielle besto da også i at bøndene på noen av kommunens største gårder, ser ut til å ha blitt enige om å plassere husmennene her, slik at husene etter hvert ble noe nær lik en landsby, slik vi kjenner det fra mellomeuropa. Det som ellers kjennetegnet stedet var det særs skrinne jordsmonnet som i sin tur gjorde det vanskelig å få avlinger som kunne livnære familiene. Husmennene ble da også kjent som gode utøvende håndverkere og seinere mekanikere, snekkere og for andre yrker der finmotorikk og andre ferdigheter ble mer framherskende enn blant det som enda var vanlig blant gårdsarbeidere, tømmerhoggere og fiskere. Litt kan man lese om dette i Henry Mæres publikasjon Husmannsplasser - og slekter på Innherred, og vil man ha temaet utdypet finner man en rekke artikler av samme forfatter i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, og der første artikkel om temaet kom i 1978.

Oldtidsby i Sparbu

I publikasjonen Norske Mindesmærker forteller Lorentz Diderich Klüwer om et større gravfelt som vi kan stedfeste til om lag 4 km. øst for E6 i Sparbu; noen hundre meter sør for gården Skei. Her fant man om lag 110 minner av forskjellig slag, så som rundhauger, langhauger, stjerneformete hauger, flere bautasteiner og en noe mindre steinsetting. Gerhard Schøning nevner også feltet i sin Reise som giennemen en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestæt Kongens bekostning er giort og beskreven. Utgravingene som ble foretatt på 1980-tallet indikerte gjennom funn av det som virket å være et ringformet tunanlegg, at her hadde vært en jernalderby.


Sparbu stasjon ble åpna i 1905, og er fortsatt stoppested på Nordlandsbanen.

Kilder


Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Quercus robur1 ies.jpg
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!

Koordinater: 63.91903° N 11.43288° Ø