Høgheim bedehus (Varteig)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Høgheim bedehus Ovaskogs
Foto: Siri Johannessen (2016)
Foreningen «Samhold» arrangerte utlodning, skytebane og tombola for å få inn penger til driften.
Foto: Sarpsborg Arbeiderblad (18.10.1963).

Høgheim bedehus er en trebygning i Furuholmveien Ovaskogs, nord i tidligere Varteig kommune. Den var skole for Ovaskogs skolekrets fra 1893, da kretsene Bø og Gryte skole ble slått sammen, og kjent både som Kokkim skole og Ovaskogs skole. Navnet Høgheim var det lærer og kirkesanger Peder Gresset som innførte få år etter oppstarten. Bedehuset har omtrent 70 sitteplasser, og i 2006 ble det avholdt rundt 30 møter i tillegg til basar. Faste brukere var da Normisjon, Misjonssambandet, barneforening og kvinneforening.

Kristent arbeid har lange tradisjoner i denne delen av Varteig, og ønsket om et eget bedehus kom som en følge av en vekkelse som fant sted i 1944. Tomt ble gitt av Dagmar og Olaf Tomta, og i 1945-46 ble materialer skaffet på dugnad, men det å få en byggetillatelse så snart etter krigen var vanskelig. Da det i 1946 ble kjent at skolene skulle sentraliseres la de bedehusplanene midlertidig til side, og i 1952 ble materialene solgt og brukt til byggingen av Varteig kapell. 7. mars 1957 ble foreningen «Samhold» stiftet, og den hadde kjøp av skolen som sitt formål. I 1959 fikk de tilslaget for 20 000 kroner.

Bygningens historie

Den opprinnelige bygningen hadde skolestue, en liten sal og leilighet til læreren. I 1922 ble den bygget ut med et klasserom, et stort loft, en lærerleilighet til og dessuten ble det innredet et grovkjøkken i kjelleren med vedkomfyr og murt bakerovn. Før den tidligere skolen ble innviet til bedehus 22. mai 1960 ble bygningen pusset opp og 60 stoler kjøpt inn. Senere har den fått to tilbygg som ga den et bedre inngansparti og moderne toaletter. Ombyggingen av storsalen tok 32 medlemmer 2300 dugnadstimer, om Arnt Grythes frisørarbeid er inkludert i dette vites ikke. I flere år tok han på seg hårklipping, og pengene ble lagt til side til et frontbilde til bedehuset. Bildet som viser Jesus stom står for døren og banker ble malt av A. Oskarsen i 1959. Borg videregående skoles elektroavdeling bidro med omlegging av det elektriske anlegget.

Aktiviteter

Ved siden av Høgheim musikklag, søndagsskole (tidligere), basar, Varteig Unge Røster frem til våren 1995, Varteig Indremisjon (senere VI-Normisjon) og foreningsvirksomhet leies også bedehuset ut til velforeningen, elglaget, valglokale, til røntgenfotografering og (minne)samvær.

Galleri

I 1936 holdt sogneprest Sinding fastepreken her kl. 19.
Foto: Sarpsborg Arbeiderblad (23.03.1936).
I 1945 avholdt Varteig Indremisjon tre møter med emissær A. Steine på Kokkim skole.
Foto: Sarpsborg Arbeiderblad (23.10.1945).
I 1964 prekte Sverre Kornmo på et møte Filadelfiamenigheten holdt her.
Foto: Sarpsborg Arbeiderblad (28.11.1963).


Kilder

Koordinater: 59.380285° N 11.213578° Ø