Haltdalen prestegjeld

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Haltdalen stavkirke var prestegjeldets opprinnelige hovedkirke.
Foto: J. Morten Dreier (2007).

Haltdalen prestegjeld var et av Den norske kirkes prestegjeld i Sør-Trøndelag. Det har også hett Holtålen prestegjeld, som er navneformen som blir brukt for Holtålen kommune. Prestegjeldet ble oppretta i middelalderen, og en kilde fra 1589 forteller at det da var tre sokn: Haltdalen hovedsokn, Ålen anneks og Singsås anneks. Hovedkirken var opprinnelig Haltdalen stavkirke, og fra 1880-åra Haltdalen kirke. Prestegjeldet tilhørte Gauldal prosti i Nidaros bispedømme.

I 1650 ble Røros sokn utskilt fra hovedsoknet. Det ble da bestemt av soknepresten skulle bo på Røros. I 1662 ble soknet utskilt som Røros prestegjeld. I 1753 ble fjorten gårder i Singsås sokn utskilt som Budal sokn i Støren prestegjeld. Sørløkken ble overført fra Singsås til Budal i 1848. Nordre Tyvoll ble overført fra Ålen sokn til Røros prestegjeld i 1874. I 1892 ble en del seterbruk og engsletter overført til Budal sokn.

Hessdalen sokn ble utskilt fra hovedsoknet i 1938. I 1971 ble Singsås sokn overført til Støren prestegjeld.

Ved avviklinga av prestegjeldene i 2000-åra besto Haltdalen prestegjeld av sokna Haltdalen, Hessdalen og Ålen. De ble lagt under Holtålen kirkelige fellesråd.

Kilder

  • Prestegjeld og sokn i Sør-Trøndelag på Digitalarkivet.
  • Årbok for Den norske kirke. Utg. Kirkens informasjonstjeneste. Oslo. 2004. ISBN 82-7545-054-3
  • Rørosboka 5. bind. Utg. Rørosbok-komiteen. Røros. 1974.