Hamre søndre (Øvre Eiker, 113/2)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Søndre Hamre skog er en eiendom under gården Søndre Hamre i Øvre Eiker kommune. Den er på 838 mål, derav 735 mål produktiv skog.[1] Eiendommen er skilt ut fra gården Hamreenga, og skogen strekker seg innover mot Sarabakkfjellet og Slettfjell. Engasetra, som også har vært brukt som husmannsplass, ligger i denne skogen. Siden 1885 har skogen vært brukt under gården Brekke (bnr.7).


Eiere og brukere

Det meste av utmarka, med Engasetra, ble skilt ut fra gården i 1874 og solgt.
Foto: Eiker Arkiv

Da skogen ble utskilt fra gården i 1874, fikk den løpenummer 196c, med skyld 2 ort 9 skilling. I den nye matrikkelen ble dette bruksnummer 3, med skyld 1 mark 69 øre.[2] Eier av Hamreenga på denne tiden var Augustinus Hansen Saasen, og da han solgte gården i 1875, beholdt han skogen. Alt året etter solgte han imidlertid også den.


1876-1885: Trelasthandler Christopher Figenbaum

Hamreskogen ble kjøpt av trelasthandler Christopher Figenbaum i Fredrikstad.[3] Han var eier i nesten ti år, før eiendommen ble solgt på tvangsauksjon.


Fra 1885: Underbruk av Brekke (bnr.7)

På auksjonen ble skogen kjøpt av Anders Eriksen Brekke.[4] Han var eier av Brekke (bnr.7), som hadde skog en snau kilometer lenger nord.

Etter at Anders døde i 1914, var enken Mari Charlotte Brekke eier fram til 1946, da hun solgte gården til sønnen Hans A. Brekke.[5] Året etter tok den eldre broren, Ole A. Brekke, gården på odel.[6] Imidlertid solgte han skogstykket under Hamre til en annen av brødrene, Magnus A. Brekke.[7] I 1966 overtok han også Brekke etter broren, slik at skogstykket igjen kom under Brekke.


Referanser

  1. NIBIO: skogoglandskap.no
  2. Panteregister V-8, s.45: Fraskilt gno.113 bno.1 ved delingsforretning afh 12 thl 14 Dec 1874. Pantebok fol.660
  3. Skjøde fra Augustinus Hansen Saasen til Handelsmand C.Figenbaum paa denne Skoveiendom for 1800 Spd dat 28 Octb thgl 11 Novbr 1876. Pantebok fol.80
  4. Auktionsskjøde til Andreas Eriksen Brække for 5400 Kr dat 8 august thgl 8 september 1885
  5. Skjøte fra Mari Charlotte Brekke til sønn Hans A. Brekke, f.5/1-1897, paa d.e.m.fl. for kr.55.000, dat.24/5-1946
  6. Odelsskjøte fra Hans A. Brekke til Ole A. Brekke på d.e.m.fl.for kr.97.500,-, dat 15/11-1947
  7. Skjøte fra Ole A. Brekke, f.5/7-1886 til bror Magnus Brekke f.2/9-1888 på d.e. for kr.48.000,-, datert 22/5-1948


Kilder