Engasetra (Øvre Eiker, Hamre)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Engasetra er en tidligere seter og husmannsplass under gården Søndre Hamre, også kalt «Hamreenga», i Øvre Eiker kommune. Setra ligger rundt 300 m.o.h. og 1,5 kilometer i luftlinje nordøst for husene på gården.

Søndre Hamre hadde seter i 1723, ifølge matrikkelforarbeidet, men sannsynligvis lå denne setra i Hamrehovet, noen hundre meter lenger nordvest. Etter at gården ble delt omkring 1775, oppsto det antakelig behov for flere setre.

Det er uklart hvor lenge stedet ble brukt som seter. Sannsynligvis kom det fastboende her rundt midten av 1800-tallet. Det ble dermed en husmannsplass under gården, men kan likevel fortsatt ha vært brukt som seter.[1]

Fastboende

På midten av 1800-tallet var det til sammen 4-5 husmannsplasser under Hamre-gårdene, og det er sannsynlig at Engasetra var en av disse plassene.

Mulige beboere 1836-etter 1853

Hans Hansen Vego og Kirstine Maria Fredriksdatter var ett av de husmannsekteparene som bodde på Hamreeie rundt midten av 1800-tallet. De giftet seg i februar 1836,[2] og ved dåpen av det første barnet to måneder etter, går det fram at de bodde på en plass som lå under Søndre Hamre (Matr.No.189):

 • Fredrik Hansen, født 1836[3]
 • Ingeborg Johanne Hansdatter, født 1838[4]

De andre husmennene som bodde under Hamre på denne tiden kan med nokså stor sannsynlighet knyttes til andre plasser, og dette gjør det rimelig å anta at Hans og Kirstine Maria har bodde på Engasetra. Dette er imidlertid usikkert.

Året etter at den yngste datteren ble født, døde Hans Hansen Hamreeie, bare 40 år gammel.[5] Kirstine Maria ble antakelig boende på Hamreeie i flere år som enke, for datteren Ingeborg Johanne ble konfirmert der i 1853.[6]

Kirstine Maria bosatte seg seinere på Brekkeeie og giftet seg med enkemannen Helge Amundsen fra Hallingdal.[7] Hun døde der i 1881, 75 år gammel.

Etter 1862-ca.1870: John Olsen og Inger Kirstine Amundsdatter

Kirstine Marie Fredriksdatter må ha flyttet fra Hamreeie seinest i 1859. Deretter må plassen ha vært ubebodd i noen år, eller den har vært bebodd av noen som ikke har satt spor etters og i kildene. De neste kjente brukerne kan tidligst ha flyttet inn på Engasetra i 1862, i og med at de døpte et barn i Hof i Vestfold dette året.[8]

John Olsen og Inger Kirstine Amundsdatter er de første og eneste fastboende som med sikkerhet kan knyttes til Engasetra, i og med at de bodde der ved folketellingen i 1865.[9] John Olsen var født i Efteløt i Sandsvær rundt 1830, men bodde mange år i Hof, som var Inger Kirstines fødested. Rett før midten av 1860-tallet flyttet de til Eiker og bosatte seg altså på Engasetra. I folketellingen 1865 er John Olsen oppført som «Husmand med jord», og han sådde 1/8 tønne bygg, 1/4 tønne havre, samt 1 1/2 tønne poteter. De hadde ei ku og to sauer på plassen.

John og Inger Kirstine hadde fem barn da de flyttet til Engasetra, og seinere fikk de to døtre til, som sannsynligvis ble født mens de bodde på der:[10]

 • Ole Johnsen, født ca. 1852 i Hof sogn
 • Torger Johnsen, født ca.1854 i Hof sogn
 • Christian Johnsen, født ca. 1857 i Hof sogn
 • Aase M. Johnsdatter, født ca. 1860 i Hof sogn
 • Jørgine P. Johnsdatter, født ca. 1862 i Hof sogn
 • Karen Johanne Johnsdatter, født 1867 i Eker/Haug[11]
 • Anne Dorthea Johnsdatter, født 1870 i Eker/Haug

Familien ble bare boende på Engasetra noen ganske få år. Rundt 1870 flyttet de til en av Tørrbekkplassene under nabogården Østerud, der de bodde ved folketellingen i 1875. Det er usikkert om det flyttet inn noen på setra etter dem, men ved folketellingen i 1891 var den ikke lenger bebodd.

Referanser

 1. Det var antakelig relativt vanlig at fastboende på ei slik seter hadde ansvaret for beitedyr og seterdrift om sommeren, og at dette inngikk i avtalen mellom plassbrukerne og eieren av gården.
 2. Vielse 18/2-1836: Hans Hansen Vegu, 27, og Kistine Maria Frederiksd. Fossesholmeie, 29
 3. Dåp 10/4-1836: Fredrik, født 14/3-1836, barn av Hans Hansen Hamre, no.189, og Kirstine Marie Fredriksd.
 4. Dåp 26/12-1838: Ingeborg Johanne, født 11/12-1838, barn av Hans Hansen Hamreeie og Kistine Maria Fredriksd.
 5. Olav Homlebekks registrering av lensmannens dødsfallsmedlinger
 6. Konfirmasjon 9/10-1853: Ingeborg Johanne Hansd. Hamreeie, født 11/12-1838, barn av Hans Hansen og Kirstine M. Frederiksd.
 7. Vielse 26/6-1859: enkemann Helge Amundsen Thorerud, født i Hallingdal, 61, og enken Kirstine Marie Frederiksd. Brækeie
 8. I 1865 blir det oppgitt at den yngste datteren er 3 år gammel, men i 1875 blir fødselsåret oppgitt til å være 1864
 9. Foiklketellingen 1865: Eiker prestegjeld - krets 4, liste 27
 10. Folketellingene 1865 og 1875
 11. Dåp 28/7-1867:Karen Johanne, født 30/3-18678, barn av John Olsen Hamreeie og Inger Kirstine Amunsd.
Eiker Leksikons logo.jpeg Engasetra (Øvre Eiker, Hamre) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!