Handelsstandens Hus (Trondheim)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Da murgården til Handelstandens Hus i Dronningens gate 12 ble innviet i 1934 var det en gammel byhistorisk gård som forsvant. Den hadde eiere som går tilbake til 1681 og byreguleringen. Første eier var brannmester Nathanael Revel som bodde her til han døde i 1687. Han var gift med Sophie Johansdatter Grøn og hennes brødre Hans Grøn (prest) og Christopher Grøn (sorenskriver) var tilstede ved dødboskiftet. Av dette fremgår at Revel drev en krambodhandel i gården. Gården var pantsatt til Lorentz Mortensen Angell og ble etter hans begjæring videresolgt til Johan Kickeseh som drev med øl- og vintapperi her.

I 1698 er Angells arvinger eiere av gården. Fra 1708 er tollinspektør Henrik Brun eier. Det har dette året vært en brann (Lars With-brannen) og gården måtte bygges opp igjen. Da Brun dør i 1732 blir gården auksjonert til kjøpmann Valentin Wegner som drev krambodhandel her. I 1736 er kjøpmann og konsul James Brown eier. Han er gift med Christina Thaysen. Han drev i større skala og hadde en egen brygge og var medeier i flere båter. Han pantsatte gården til Lorentz Angell i 1749 og i 1760 ble pantet innløst og kammerråd Broder B. Lysholm blir ny eier. I 1769 tar grosserer Ditlev Gadebusch over gården. Han eide den til sin død i 1817. Gården ble av dødsboet solgt til kjøpmann Nicolay Schmidt. Etter hans død i 1826 kjøpes gården av innlandshandler Ole H. Dahl.

Ved bybrannen i 1841 blir gården igjen rammet. Kjøpmennene var klar over brannfaren og hadde anlagt brannkjellere som stod igjen etter brannen. Naboen Bertram Engelsen tok over tomten med forsikringssum etter brannen men solgte det straks videre til Caspar Christian Piene som oppførte de bygninger som stod frem til det nye Handelsstandens Hus kom. Piene utvidet eiendommen i 1855 og drev selv produksjon og handel herfra med tekstiler, såkalt possement. Etter hans bortgang i 1885 solgte sønnene eiendommen til Karl Dons. Fra Dons tid og fremover ble bygget også benyttet til skoleformål. Dons solgte den videre i 1895 til premierløytnant Olaf Sivertsen. I 1901 er Trondhjems Adresseavis Interessentskap eiere før endelig Handelsforeningen overtar huset fra 1910. Handelsforeningen leide ut til forretninger og kort tid etter de tok over finner vi foretak som Sophie Wold Modeforretnig, Bennetts Tourist Bureau og Myklands Handelsskole (senere kalt Dillner & Støens handelskole) som leietakere. Nytt murbygg ble oppført her i 1934 og kalt Handelsstandens Hus.

Kilder