Hans Riddervold Guldberg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hans Riddervold Guldberg er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

Hans Riddervold Guldberg (født 15. juni 1843 i Nannestad, død 19. juni 1896 på Gardermoen) var offiser med en variert utdanningsbakgrunn innen innen matematikk og tekniske fag, men gjorde seg kanskje mest bemerket som filantrop og som legpredikant .

Familie

Hans Riddervold Guldberg var sønn av boktrykker, forlegger, tidsskriftredaktør og prest Carl August Guldberg (1812-1892) og Hanna Sophie Theresia Bull (1810-1854), og var bror av blant andre matematikeren Cato Maximilian Guldberg (1836-1902) og diakonisse Cathinka Guldberg (1840-1919). Han ble gift i 1875 med Ida Caroline Amalie Olsen (1850-1912).

Liv og virke

Guldberg studerte en tid på Chalmerska Institutet i Gøteborg med sikte på å bli ingeniør, men gikk i stedet over til Krigsskolen i Christiania. Etter gjennomført eksamen der gikk han på Den militære Høiskolen. Deretter studerte han ved Den polytekniske høgskolen i Aachen. Han studerte også en tid mekanikk og maskinlære ved den tekniske høgskolen i Zürich, og tok den matematiske avdelingen av reallærereksamen. I 1865 ble Guldberg utnevnt til sekondløytnant i Kavaleriet, han ble premierløytnant i 1871 og rittmester i 1885.

Guldberg var sterkt personlig kristen, og hans tro gjennomsyret all hans virksomhet. Gjennom kona fikk han en betydelig formue, som satte ham i stand til å yte vidstrakt veldedighet.

Guldberg var en dyktig matematiker, og ga lenge undervisning i matematikk og deskriptiv geometri, og han var i flere år lærer ved Den kongelige tegneskole i Kristiania.

Bosteder

Ved folketellingen for Christiania for 1865 er Guldberg oppført som ugift løytnant i Nye Slotsgade (dagens St. Olavs gate). Ved folketellingen samme sted for 1885 er han oppført som Ritmester på adressen Storgata 1 sammen med kona og seks barn.

Ettermæle

Faksimile fra Aftenposten 22. juni 1896: Dødsannonse for Hans Riddervold Guldberg.

I Norsk biografisk leksikon (1931) skrev Anton Fridrichsen blant annet om Hans Riddervold Guldberg:

Fra skoledagene var G. sterkt religiøs; det fortælles at han avfandt sig med de obligatoriske danseøvelser ved Krigsskolen ved at betragte dem som eksersis, som han utførte under kommando med stram militær holdning. Hans liv var viet religionen, hver ledige stund brukte han til at forkynde Guds ord baade paa eksercerpladsen under vaabensamlingerne og ellers rundt om i traktene omkring Kristiania. … G. var en mønsterværdig, samvittighedsfuld officer, hvem mandskapernes militære utdannelse saavel som deres religiøse og moralske vel laa varmt på hjertet.

Guldberg døde under en militærøvelse på Gardermoen. Nær der han døde reiste medsoldater soldathjemmet “Guldbergs Minde” i 1898 (bygningen ble flyttet til Gjerdrum i 1936 og gjenreist som Bøndenes Hus).

Guldberg er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Ritmester er benyttet på gravminnet.

Kilder

Soldathjemmet Guldbergs Minde ble etablert på Gardermoen til minne om Hans Riddervold Guldberg i 1898. Bygningen ble i 1936 flyttet til Gjerdrum, der den ble gjenreist som Bøndenes hus.
Foto: Ukjent/Akershusbasen