Haugland (Nordre Follo gnr. 126)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Haugland
No-nb digibok 2014010838011 0295 1.jpg
Alt. navn: Høglannd, Houglandt (1578); Houglandt (1593, 1600); Hougland (1723)
Sted: Kråkstad
Sokn: Ski
Fylke: Akershus
Kommune: Ski
Gnr.: 126

Haugland er en matrikkelgård i Nordre Follo kommune (før 1. januar 2020 i Ski kommune). Den har gårdsnummer 126.

Roås-raet mellom gardene Roås og Haugland
Foto: Fra Østlid: Kråkstad bygdebok, b.1, 1929

Den første eieren vi kjenner, er Hovedøya kloster. Gården, som var en fullgård, ble så krongods og ble lagt under Oslo lagmannsembete. Først i 1800 ble den solgt til brukeren.

Ved folketellinga 1801 ble det registrert to husmenn med jord og en uten jord på gården.

Brukere

Brukere en kjenner er:

Hele gården fram til 1797

 • 1. Oluf Haugland, omkr. 1640
 • 2. Aslak Olufsen, 1660-åra, sønn av forrige bruker
 • 3. Rasmus Aslaksson, omkr. 1700–1737, sønn av forrige bruker.
Gift med Sigri Kristensdotter. Barn:
 • Aslak Rasmusson, senere på Midsem
 • Kristen Rasmusson, senere på Dyrerud
 • Svend Rasmusson, neste bruker
 • Eli Rasmusdotter, gift med Arne Olsson Grøstad
 • Astri Rasmusdotter
 • 4. Svend Rasmusson, sønn av forrige bruker.
Gift med Mari Olsdotter Finstad
 • 5. Ole Svendsson, sønn av forrige bruker, bygselsbrev fra 1771, fra 1797 kun hovedbølet (bruk A)
Gift med Anne Samuelsdotter Kapellet

Gården deles i to bruk i 1797.

Bruk A (hovedbøl) 1797–1805

 • 1. Ole Svendsson, tidl. bruker av hele gården, fra 1797 kun hovedbølet (bruk A)
Gift med Anne Samuelsdotter Kapellet
 • 2. Jakob Amundsson Bilet, overtok på tvangssalg, forrige bruker i arrest
 • 3. Generalveimester Ingier, kjøpte bruket i 1804.

Bruk B 1797–1805

 • 1. Jens Hansson Kværner (1775–1833), bygselsbrev fra 1797, kongelig skjøte fa 1804 for 300 rdl. Eide også Kverne.
Gift med Juditte Jensdotter. Deres barn:
 • 2. Lars Ingier, generalveimester, kjøpte bruket i 1805.

Med Ingiers oppkjøp av begge bruk var gården igjen samla.

Hele gården fra 1805

 • 1. Generalveimester Ingier, skjøte på hele gården fra 1805
 • 2. Andreas Jensen Haugland (f. 1820), sønn av Jens Hansson Kværner, kjøpte fra Ingier i 1841 for 6000 spd.
Gift med Andrine Halvorsdatter (f. 1821). Deres barn:
 • Julie Marie Andreasdatter, f. 1846
 • Helene Andreasdatter, 1848–1856
 • Jens Anton Andreassen Haugland, f. 1852
 • Anette Andreasdatter
 • 3. Andreas Drømtorp og Christian Jensen Kverne, sistnevnte bror av Andreas Jensen Haugland; kjøpte på auksjon i 1862. Fra 1865 eide Christian Kverne gården alene; han eide også Kverne fra 1838 til 1854 og deretter Vestby i Enebakk. Gården var i 1865 satt bort til en forpakter, Johannes Finstad.
 • 4. Hans Hansen Dal, kjøpte 1872 av Christian Kvernes enke Helene Pedersdatter Oppsal
 • 5. Johannes Hansen, kjøpte i 1876 for 5000 spd.
Gift med Mathea Hansen. Barn som er kjent:
 • Ole Johannessen, neste bruker
 • Hans Johannessen
 • Datter
 • 6. Ole Johannessen Haugland, sønn av forrige bruker, kjøpte ut mora, broren og svogeren Johan Høitomt i 1894
Gift med Inger Haugland. Barn ved folketellinga 1910:
 • Marta O. Haugland, f. 1903
 • Johannes O. Haugland, f. 1906
 • Harald O. Haugland, f. 1909

Fra matrikler og panteregister

Skattematrikkel 1647
Gammal matrikkel MN 60 med skyld 3/4 skp. = 15 lispd. malt
Matrikkel 1838 MN 126 med skyld 6 daler 3 ort 14 skilling
Matrikkel 1887 Revidert skyld 15,32 mark
Areal og antall bruk 2009

Kilder

Koordinater: 59.73965° N 10.82327° Ø