Havneplan av 1903 (Bergen)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Havneplan av 1903 var den første regulære havneplan for Bergens havneområde.

Bakgrunn og historie

Gjennom tidene hadde kaier og kaianlegg blitt bygget etter hvert som behovet meldte seg, men det fantes ingen helhetlig plan over utbyggingen i havneområdet. På initiativ fra bystyret satte en havneplankomité i gang å utarbeide en fullstendig havneplan for Bergen i 1901. Havneplanen ble presentert i 1903 i Bergens kommuneforhandlinger som et eget bind, bd. III. Planen hadde 117 bilag, blant annet kart, bunnprofiler, plansjer, trafikk- og handelsstatistikk m.m.

Havneplanens utgangspunkt var blant annet et ønske om at forholdene skulle kunne legges bedre til rette for overføring av trafikk fra bøye til kai, og for en bedre adkomst til Bergen for turister som reiste med dampskipene. Planleggerne ønsket å lage en fullstendig plan for effektiv utnyttelse av havnedistriktet. Videre ville komiteen gi kommunen et verktøy for tilpasning mellom havneutbygging og andre private og offentlige byggeprosjekter.

Komiteen analyserte den eksisterende og fremtidige trafikksituasjonen og trakk opp hovedlinjene i havneplanen. Planen gav retningslinjer for utbygging de neste 50-60 årene, men hovedtyngden av arbeidene var tenkt gjennomført etter 20 år. Dette gjaldt kaibygging, bygging av moloer og vareskur, diverse utdypningsarbeider o.a.

Ettertiden viser at Havneplanen ikke ble realisert fullt ut. Det ble for eksempel i enkelte havneområder bygd færre kaier enn forutsatt, som i Sandviken og i området mellom Sukkerhusbryggen og Møhlenpriskaien. På den annen side ble det bygd anlegg som ikke engang var med i planen, som Skoltegrunnsutstikkeren. Ellers ble utfyllingen av Store Lungegårdsvann gjennomført i større grad enn tenkt etter planen.

Det samlede havnebilde fikk således en utforming som avvek noe fra de opprinnelige planene. Likevel var havneplanen nyttig som referanseramme og diskusjonsgrunnlag for havnearbeid fremover da den tvang frem en helhetlig tenkning under arbeidene med de mange enkeltprosjektene.

Arkivet

Det er hovedsakelig arkivet etter Havneingeniøren som gir informasjon om Havneplanen av 1903. Men også i Havnestyrets- og Havnefogdens arkiver finnes det en del materiale vedrørenede planen. Arkivene finnes ved Bergen Byarkiv. Vedtak og utredninger i forbindelse med Havneplanen av 1903 finnes ellers i kommuneforhandlingene. I Havneingeniørens arkiv kan du finne trykte havneplaner og bilag med dybdemålinger av sjøgrunn, kart, plantegninger m.m.

Se også

Kilder

  • Artikkel om Havneplanen av 1903 skrevet av Ragnhild Botheim, oppslagsverket oVe, Bergen Byarkiv
  • Berg, Adolph 1993: "Bergens Havnebetjenters Forening 1908-26.april-1933." Bergen 1933
  • Haaland, Anders 2005: "Bergen havn gjennom 900 år II." Bergen 2005
  • Harris, Christopher John 1991: "Bergen i kart fra 1646 til vårt århundre." Bergen 1991
  • Korsvold, Jens 1958: "Bergens Havnebetjenters Forening 1908-1958." Bergen 1958

Eksterne lenker


Bergen byarkiv logo.jpg Havneplan av 1903 (Bergen) er basert på en artikkel publisert eller bearbeidet av medarbeidere ved Bergen byarkiv og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Se også Forside:Bergen byarkiv.