Helga Johansen (1864–1947)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Helga Johansen (født 27. oktober 1864 i Ringsaker, død 25. september 1947 samme sted) var jordmor i Ringsaker, der hun mellom 1888 og 1931 tok imot over 2000 barn. I 1914 tok hun imot en gutt på husmannsplassen PrøysenRudshøgda, Han fikk navnet Alf, og ble vår alles Alf Prøysen. Dermed ble Jordmor-Helga inspirasjonen til «Jordmor-Matja» i «Julekveldsvisa».

Slekt og familie

Hennes foreldre var husmann Hans Andersen Økelsrud (1836–1921) og jordmor Helene Monsdatter Økelsrud (1838–1911). De var begge fra Stange, og Helene hadde kommet til Ringsaker for å hjelpe sin tante, jordmora Helene Monsdatter Hammerstad (f. 1804) – tante og niese het altså Helene Monsdatter begge to, og etterfulgte hverandre som jordmødre. Hans Andersen hadde i ung alder reist til Christiania for å bli skomaker, men fikk konstatert en alvorlig hjertefeil og tuberkulose, og fikk beskjed om å reise hjem til reinere luft på Hedmarken. Der kunne han kanskje overleve et år eller to. Det viste seg at han skulle leve helt til 1921, da han døde 84 år gammel. Helga var det første av Hans og Helenes åtte barn.

Hun ble den 7. desember 1894 gift i Ringsaker kirke med Knut Johansen.

Helga og Knut fikk seks barn:

Liv og virke

Helga Hansdatter ble døpt i Ringsaker kirke andre juledag 1864. Familien bodde da på husmannsplassen Bruvoll under Kolstad. Der bodde de også ved folketellinga 1865. I folketellinga 1875 er de så oppført på Økelsrud, som Hans Andersen overtok etter Helene Monsdatter den eldre i 1888. Helga skulle bli boende på Øykelsrudbakken helt fram til 1922 – så det er stedet «der a Jordmor-Matja bor». Helga ble kofirmert i Ringsaker kirke den 5. oktober 1879, og da brukte hun navnet Helene Andersen. Senere ser vi i kirkeboka og folketellinger at hun gjerne brukte Hansdatter, men i ettertid ble hun altså kjent som Johansen, ektemannens navn.

Høsten 1887 reiste hun til Kristiania for å bli jordmor som sin mor og sin grandtante. Hun hadde da vært medhjelper for mora en tid, og ville gjerne få utdanninga. Mora sendte derfor et brev til Christiania Jordemoderskole der hun søkte om opptak for Helga, og den 5. mars 1887 ble dette innvilga. Det var fullt på skolen, men bestyreren lovte at han skulle skaffe en plass på høstkullet, såfremt Helene Monsdatter sendte et brev for å minne ham på det i løpet av sommeren.

På jordmorskolen gikk hun i et kull på 39 elever fra hele landet. Den 29. april 1888 fikk hun sitt eksamensbevis, med karakteren «Meget godt», 2.17. Hun reiste så hjem til Ringsaker, der hun ble moras medhjelper. 1902 pensjonerte Helene Monsdatter seg, og bygdefolket var klare i sitt ønske om at Helga skulle ta over. Lensmannen, to lokale leger, distriktslegen og ordføreren ga henne svært gode attester, og rett før jul 1902 sendte hun inn søknad om å få jordmorstillinga. Amtmannen så ingen grunn til å tenke annerledes enn folk i Ringsaker, så fra 1. februar 1903 var hun beskikket som fast jordmor i Ringsaker søndre distrikt. I 1898 hadde jordmødrene fått rettsvern for yrket sitt, og selv om det fortsatt var dårlig betalt – lærerinner tjente omkring tre ganger så mye – var det en sikker ekstrainntekt.

Vi finner mange spor etter jordmødrene i kirkebøker, der de ofte står oppført som fødselsmelder og/eller hjemmedøper. De hadde også sine egne notisbøker og jordmorprotokoller. Disse viser en hverdag der man når som helst kan bli tilkalt, natt som dag. Da hun fikk sønnen Karl i november 1904, hadde hun bare to kvelder tidligere tatt imot en gutt. Det var også et yrke fylt med både sorg og glede, for det er ikke til å komme bort fra at ikke alle fødsler endte godt. Jordmødrene var også med på arbeidet for å sørge for at barna fikk leve opp, ved å være hjelpevaksinatører. I 1931 hadde hun blitt 67 år gammel, og det var på tide å gi seg som jordmor.

Mot slutten av 1930-åra begynte synet å svikte. Dattera Helene døde av gallefeber i 1938, men Pernille var igjen hjemme hos sine foreldre og tok seg av dem. Både Helga og Knut var dypt religiøse, og det ga viktig trøst i vanskelige tider. Og tidene ble ikke lettere da Knut døde i 1939. Helga fant da trøst i brevkommunikasjon med tidligere sokneprest til Ringsaker Karl Immanuel Nilsen Pharo og hans kone Martha Pharo. Da Karl Pharo døde i 1943 fortsatte enka å være sjelesørger for Helga.

I den aller siste tida ble Helga Johansen senil, og ei menighetssøster flytta inn sammen med henne og Pernille. Hun sovna stille inn på morgenen 25. september 1947, og ble gravlagt fra Ringsaker kirke lørdagen etter. Det var stort oppmøte både i kirka og under samlinga på Tingvang. Og det var nok ikke få av de som kom for å følge henne ut av livet, som selv hadde blitt brakt inn i livet av Jordmor-Helga.

Litteratur og kilder