Heli kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kirken sett fra inngangen til kirkens område i vest.
Foto: Siri Johannessen (2016).
Langsiden sett fra sydøst.
Foto: Siri Johannessen (2016).

Heli kirke ble vigslet i 2001 og er en av kirkene i Spydeberg i Indre Østfold kommune. Den tilhører Indre Østfold kirkelige fellesråd i Vestre Borgesyssel prosti (Borg bispedømme) og ligger rundt åtte kilometer syd før sentrum av Spydeberg ved FV 122 (Heliveien). Syd for kirken ligger Prestby, som i tidligere tider var kirkens prestegård. Dagens kirke er tegnet over samme lest som trekirken med byggeår 1863 som ble totalt ødelagt av brann etter et lynnedslag, 22. august 1996. Den nye kirken ble tegnet av sivilarkitekt Erik Anker, og har et grunnriss som er en anelse større enn det til den gamle. Den nye kirken fikk litt lavere takhøyde, og tårnet er blitt til en takrytter. Kirkegårdsmuren er fra 1838–40, og nord for hovedinngangen til kirken og den omliggende kirkegården ligger Heli gravkapell.

Aner langt tilbake

Heli kirkested, der kirken fra 2001 er reist, kan føre sine røtter tilbake til katolsk tid, da kirken hadde rettigheter i 30 gårder. Det er kjent at det har vært minst fire kirker på dette stedet før den nyeste ble vigslet. Da Spydeberg kirke ble reist i 1840-årene, forsøkte man å få nedlagt Heli, trolig fordi dens sognebarn holdt fast ved det katolske – og av samme årsak var den nær ved å bli revet etter reformasjonen. I 1845 forhindret Stiftsdireksjonen nedleggelsen ved å skrive følgende: «Hæhli kirke kan ej vorde sløifet og henlagt til Hovedkirken»[1].

Kirkens rom og innredning

Kirkerommet og koret / alterpartiet er på rundt 100 m², og i skipet er det plass til 100 sittende mens galleriet gir rom for 16–20 til. Kirken har fått en helhetlig utforming, for arkitekten har også gitt form til prekestolen, alterbordet og alterringen. Dessuten har han stått for valg av møblenes tekstile utforming og farger, akkurat som han har gjort for interiøret. Dette har Anker gjort i samarbeid med kirkekomiteen. Altertavlen er et glassmaleri som er plassert i korveggen, og kunstneren bak dette er den svenske kunstneren Eva Carlberg Westelius. Altertavlen følger takets vinkel og er en triptyk der midfeltet viser Kristus i en strålekrans som ønsker velkommen, mens hvert sidefelt er igjen er delt i fire. Hvert felt viser hovedsakelig scener fra Jesu liv. Atlertavlen kan belyses utenfra.

Rønnaug Vaa var et av medlemmene i kirkekomiteen. Hun stod for prekestolkledet, bildeteppet hun designet har grønt som hovedfarge og et motiv hun beskriver slik: «Motivet er en korsform som er proposjonert utfra prekestolens utforming. Midtkrysset i korset har kryssende bølger på hovedsaklig blå bunn, symbol på korsets sentrale plass i kirkens budskap.»[2]. Hun forteller videre at en messehakel som har hvitt som hovedfarge ble bestilt til den nye kirken.

Ved siden av de sakrale rommet er et lite møterom innredet oppe på galleriet, mens et sakristi og et rom med tekjøkken for kirketjeneren er lagt i tilknytning til kirkerommet.

Døpefonten med dåpsfat, to sølvlysestaker, fire gyldenlærstoler og nattverdsett overlevde brannen og ble tatt i bruk i den nye kirken.

Orgelet

En egen komite bestående av Berit Svenneby, John Kiserud og Øyvind Haga ble satt ned for å ta seg av oppgaven å finne et orgel til den nye kirken. De fikk bistand av konsulenten Anders Hovind, og deres valg falt på et orgel fra den svenske bedriften K & L orgelbyggeri AB, Ålem i Kalmar län, mens orgelets metallpiper kom fra Pels & van Leeuwen i 's-Hertogenbosch i Nederland. Orgelet ble innviet 8. desember 2002.

Kirkeklokkene

Kirken måtte få nye klokker siden de gamle ikke overlevde brannen i 1996. De to nye er støpt i bronse av Olsen Nauen klokkestøperi og den største veier 145 kg, mens den minste har en vekt på 85 kg. Klokkene er stemt i henholdsvis E og G. Den største har inskripsjonen: GUD ALENE ÆREN, mens den minste har teksten LAND, LAND, LAND, HØR HERRENS ORD.

Referanser

  1. Spydeberg kommune.
  2. Kirkene i Spydeberg: «Utsmykning og interiør».

Kilder