Henrik Wergeland og Tegneskolen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Artikkelen omhandler Henrik Wergeland og Tegneskolen.

Henrik Wergeland bodde hos sin familie, hos generalmajor Benoni Aubert, på Akershus festning fram til han høsten 1821, som den modne og selvrådige ungdom han var, flyttet på hybel. På denne tiden begynte han på Christiania katedralskole, men det er mindre kjent at han i januar 1820 også ble innmeldt som elev på Den midlertidige offentlige Tegneskole i Christiania, som hans onkel hadde vært med på å stifte.

Tegneskolen

Kildematerialet etter Tegneskolen, eller den senere Statens håndverks- og kunstindustriskole fra 1911, bekrefter at Henrik Wergeland var elev. Rubrikkene i den eldste elevprotokollen viser at han står som innskrevet i elementærklassen 2. januar 1820. Blant elever med for det meste lærling- og svennebakgrunn er han innført som den eneste uten noe ”Metie”. Hans ”Alder ved Indtrædelsen” oppgis å være 13 år! Han var så vidt man kan se den yngste av elevene.

Arkiv

Arkivmaterialet oppbevares ved Statsarkivet i Oslo. Den eldste elevprotokollen for tegneskolen dekker tidsrommet 1819 til 1843. På omslaget er skrevet ”Fortegnelse over eleverne af den kongelige tegne- og kunstskole i Christiania.” Inne i den står det ”Protocol over Eleverne i den midlertidige offentlige Tegneskole, hvori indføres den Tid de ere indkomne i Skolen, de ere opflyttede i høiere Classer eller udgangne af Skolen fra Skolens Begyndelse den 7de Januar 1819”. Elevene er innført med løpenumre fra 1 til 1810, og Henrik Wergeland har nummer 154.[1]

Referanser

Kilder

Artikkelen er basert på et manuskript utarbeidet av Sigurd Rødsten, Statsarkivet i Oslo


Brukerlogo SAO.jpg Henrik Wergeland og Tegneskolen er basert på en artikkel publisert eller bearbeida av medarbeidere ved Statsarkivet i Oslo som videreføring av prosjektet Statsarkivet i Oslo – 100 år i 2014 og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.