Herman Leopoldus Løvenskiold (1897–1982)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Herman Leopoldus Løvenskiold (født 4. februar 1897 i Kristiania, død 16. juli 1982Nesodden) var kjemiker, ornitolog og heraldiker, og ga ut en rekke bøker innen disse feltene. Han var den første formannen i Norsk Heraldisk Forening.

Slekt og familie

Han var sønn av oberstløytnant, godseier og stortingsrepresentant Herman Løvenskiold (1869–1927) og Anette Gjertsen (1871–1940) fra slektene Løvenskiold og Gjertsen.

Den 10. august 1929 ble han gift med Rachel Marie Ingebrigtsen (f. 1907), som var datter av hvalfanger Morten Andreas Ingebrigtsen og Josefine Marie Hay.

Liv og virke

Han vokste opp dels i Kristiania og del på Rafnes i Bamble kommune. I 1916 avla han examen artium, og deretter begynte han å studere naturvitenskap på Det kgl. Frederiks Universitet i Kristiania, fulgt av videre studier i Zürich og Freiburg. Han tok doktorgraden i kjemi i Freiburg i 1925. I 1963 tok han nok en doktorgrad, denne gang som dr.philos., ved Universitetet i Oslo med avhandlinga Avifauna Svalbardensis.

I tillegg til studiene fulgte han også slektas militære tradisjoner, og i 1917 ble han vernepliktig offiser. Under frigjøringa av Finnmark i 1945 var han med som vernepliktig kaptein. For denne innsatsen mottok han Deltakermedaljen med rosett. Han var etter krigen, fra 1945 til 1948, kontorsjef ved Forsvarets krigshistoriske avdeling.

Den vitenskapelige karrieren ble innleda for fullt i 1932, da han ble amanuensis i farmakologi ved Universitetet i Oslo. Samtidig ble han også bestyrer for Statens Vitamininstitutt, og han ga ut ei bok om matsopp. Ornitologien var egentlig et sidespor, men han ble kjent innen faget og i 1952 ble han statsstipendiat. Han ga ut en rekke håndbøker for ornitologer, og også flere vitenskapelige studier innen faget.

Heraldikken var også i utgangspunket en personlig interesse, som gikk hånd i hånd med hans interesse for personal- og slektshistorie. Også dette ble etter hvert en del av hans yrkesliv, da han fungerte som seglkonservator på Riksarkivet. Bakgrunnen som kjemiker var da svært nyttig. Han begynte å systematisere innholdet i seglene, og i 1978 ga han ut Heraldisk nøkkel, et sentralt verk for norske heraldikere. Sammen med Axel Løvenskiold ga han i 1974 ut Slekten Løvenskiold gjennom 300 år i Norge. Han ble i 1969 den første formannen i Norsk Heraldisk Forening, og satt i vervet til 1973. Fra da av og fram til sin død var han styremedlem i Societas Heraldica Scandinavia.

Litteratur og kilder