Hesnesøy skole (Fjære)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hesnesøy skole ble bygget omkring 1870. Eiendommen har gårdsnummer 33, bruksnummer 2. Skolebygget er i 1 1/2 etasje av tømmer. Grunnflaten er ca 90 m2 og bygget inneholdt skolestue, tre rom, kjøkken og sløydrom. Det er i tillegg uthus. Skoletomten ligger ved sjøen, "ca to nautiske mil øst for Grimstad".[1]

Johan Helle, mangeårig lærer ved Hesnes skole, opplyser at denne skolen fikk skolebygg i 1878.[2]

Skoleminner

1870-årene

Børre Børresen var i mange år lærer i Hesnes og Hesnesøy skolekretser. Dette må også ha vært da der var omgangsskole. Ved slutten av sitt arbeid får han en gave fra folk i kretsen. Den gamle lærer takker hjertelig med innlegg (annonse?) i Lillesandsposten:

"Tak. Da flere af den opvoxende Ungdom og af Husfædre i Hesnæs Skolekreds have skudt sammen Bidrag for at gjøre mig en Hædersgave, som de have rakt mig som mangeaarig Lærer i Kredsen, saa vil jeg ikke undlade at frembære herved min hjertelig velmente Tak for Gaven, som er mig et saa kjært Bevis paa disse mine Venners Erkjentlighed og deres Kjærlighed og Agtelse mod mig, deres meget forbundne, 2/4 78. B. Børresen.

Da denne Gave bringer mig i Erindring, at Hesnæsøens Husfædre for flere Aar tilbage overrakte mig en lignende Hædersgave, vil jeg ikke undlade at frembringe min velmente Tak derfor til Hesnæsøens Husfædre. 2/4 78. Deres meget forbundne, B. Børresen."

[3]

B. Børresen bor på Hesnes Nedre, løpenummer 275a. I 1875 omtales han som skolelærer og selveiende jordbruker. Her er husholdningen i 1875 - [[1]]. Han er født i Fjære i 1817. Foreldrene må være Børre Tellefsen fra Kristiansand og Anne Marie Svensdatte Gjømle.[4] Han er gift med Johanne M. Børresen, født i Øyestad i 1803. I 1885 er Børre Børresen pensjonist og enkemann. Han bor på Brentemoen i Lillesand. Marie olsen, født 1836 i Vestre Moland er tjenestepike hos ham.

Børre og Johanne har:

 • Ane Lise Børresdatter, født omkring 1844 i Fjære.
 • Johan Andersen, pleiesønn, født i Fjære i 1858, hos dem. Han omtales som sjømann og matros.

Karen M. Aamundsdatter, født omkring 1848 i Fjære, er tjenestejente hos dem i 1865. I 1875 er Helga Kittelsdatter, født i 1854 i Åseral, tjenestepike hos dem.

Skoleskatt: I representantmøte (herredsstyremøte) for Fjære 4. mars 1874 ble det valgt Opkrævningsmænd for Skoleskatten. For Hesnesøy krets valgte man Niels Andersen Hesnæsøen.[5]

1890-årene

På nyåret i 1890 ble det for første gang valgt tilsynsutvalg i de enkelte skolekretser i Fjære. Dette fulgte av lovendringer. For Hesnesøy krets ble følgende valgt[6]:

 • John Pedersen
 • Peder Andersen
 • Jørg. Andersen
 • Jens Olsen

1910-20

 • P. N. Rogdaberg tilsettes som lærer i Hesnesøy krets i august 1916.[7]
 • I november 1916 lyses lærerposten (igjen?) ledig. Vi hører da at Hesnesøy skole er todelt. Undervisningstiden er 33 uker for læreren, og godtgjørelsen er 28 kroner pr uke. Det tilbys lærerbolig i skolebygningen. [8]
 • Lærerposten ved skolen er igjen ledig tidlig i 1919. Omfanget er 33 uker og lønnen er nå kr 50,00 for 36 timer (i uka?). Det gis alderstillegg på kr 250,oo for hver grad samt amtstillegget. Fra lønna trekkes 1/2% av ukelønn til vikarkasse og 10% av hele lønnen til pensjonskassen. Skolestyret forbeholder seg retten til å legge noen undervisningsuker til en annen skole og å øke skoletiden til 38 uker. Den ledige stillingen er oppsigelig, men man gir tro på at denne kan bli fast etter hvert.[9]

1920-årene

Tidlig i desember 1920 måtte skolen holdes stengt et par dager. Det drev nemlig inn en stor mine i Hesnessund og den ble liggende å slå i fjellet et kort stykke fra skolen.[10]

1930-årene

 • I 1939 bor folkeskolelærer Lars Kristian Rudjord på Hesnesøy.[11]


Skoler i Grimstad


Grunnskoler: Eide skole | Holviga barneskole | Holviga ungomsskole | Langemyr skole | Jappa skole | Grimstad ungdomsskole | Frivoll skole | Landvik skole | Fjære barneskole | Fjære ungdomsskole | Fevik skole | Hesnes montesorriskole | Drottningborg ungdomsskole. Videregående skoler: Dahlske skole | Drottingborg vgs. Annet: Universitetet i Agder.


Tidligere skoler: Birketveit skole (Fjære) | Moy skole (Fjære) | Vik skole (Fjære) | Fjære skole (Fjære) | Håbbestad skole (Fjære) | Hesnes skole (Fjære) | Hesnesøy skole (Fjære) | Kroken skole (Fjære) | Grimstad barneskole | Hagebruksskolen på Lillenes (Fjære) | Statens gartnerskole, Dømmesmoen | xxx


Skolehistorie i Fjære

Referanser

 1. Norges bebyggelse
 2. Johan Helle v. Anna Helle Nilsen
 3. Lillesandsposten 5/4 1878
 4. SAK, Fjære sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1816-1826, s. 56 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070525360058
 5. Grimstad adressetidende 14/3/1874
 6. Grimstad adressetidende 8/2/1890
 7. Den 17de mai 22/8/1916
 8. Norsk kundgjørelsestidende 1/12/1916
 9. Den 17de mai 11/1/1919
 10. Agderposten 11/12/1970 - "For 50 år siden"
 11. Smaalenenes Social-demokrat 29/8/1939