Hesnes skole (Fjære)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hesnes skole i 2020.
Foto: Jarl V. Erichsen

Hesnes skole var en folkeskole/grunnskole i Fjære og senere Grimstad kommune.

Skolen drives nå videre som Hesnes montesorriskole.

Skoleanlegget

Hesnes skole, gnr 25 bnr 28, har en hovedbygning fra ca 1870. Den er bygget av tømmer i to etasjer. Den er på 160 m2, inneholder åtte rom, to kjøkken og kjeller. I 1894 ble det oppført et fjøs i tre. Der er også en sidebygning med vaskerom og sløydrom.Skoletomta er på ca 1,5 da dyrket mark.[1]

Johan Helle, mangeårig lærer ved Hesnes skole, opplyser at denne skolen fikk skolebygg i 1870. Det ble utbedret i 1894.[2]

Notater fra skolelivet

1870-årene

Skoleskatt: I representantmøte (herredsstyremøte) for Fjære 4. mars 1874 ble det valgt Opkrævningsmænd for Skoleskatten. For Hesnes krets valgte man John Jensen Hesnes.[3]

Børre Børresen var i mange år lærer i Hesnes og Hesnesøy skolekretser. Dette må også ha vært da der var omgangsskole. Ved slutten av sitt arbeid får han en gave fra folk i kretsen. Den gamle lærer takker hjertelig med innlegg (annonse?) i Lillesandsposten:

"Tak. Da flere af den opvoxende Ungdom og af Husfædre i Hesnæs Skolekreds have skudt sammen Bidrag for at gjøre mig en Hædersgave, som de have rakt mig som mangeaarig Lærer i Kredsen, saa vil jeg ikke undlade at frembære herved min hjertelig velmente Tak for Gaven, som er mig et saa kjært Bevis paa disse mine Venners Erkjentlighed og deres Kjærlighed og Agtelse mod mig, deres meget forbundne, 2/4 78. B. Børresen.

Da denne Gave bringer mig i Erindring, at Hesnæsøens Husfædre for flere Aar tilbage overrakte mig en lignende Hædersgave, vil jeg ikke undlade at frembringe min velmente Tak derfor til Hesnæsøens Husfædre. 2/4 78. Deres meget forbundne, B. Børresen."

[4]

B. Børresen bor på Hesnes Nedre, løpenummer 275a. I 1875 omtales han som skolelærer og selveiende jordbruker. Her er husholdningen i 1875 - [[1]]. Han er født i Fjære i 1817. Foreldrene må være Børre Tellefsen fra Kristiansand og Anne Marie Svensdatte Gjømle.[5] Han er gift med Johanne M. Børresen, født i Øyestad i 1803. I 1885 er Børre Børresen pensjonist og enkemann. Han bor på Brentemoen i Lillesand. Marie olsen, født 1836 i Vestre Moland er tjenestepike hos ham.

Børre og Johanne har:

 • Ane Lise Børresdatter, født omkring 1844 i Fjære.
 • Johan Andersen, pleiesønn, født i Fjære i 1858, hos dem. Han omtales som sjømann og matros.

Karen M. Aamundsdatter, født omkring 1848 i Fjære, er tjenestejente hos dem i 1865. I 1875 er Helga Kittelsdatter, født i 1854 i Åseral, tjenestepike hos dem.

1890-årene

På nyåret i 1890 ble det for første gang valgt tilsynsutvalg i de enkelte skolekretser i Fjære. Dette fulgte av lovendringer. For Hesnes krets ble følgende valgt[6]:

 • Peder Kittelsen, Eskedal
 • Terje Ullenæs
 • Ole Hodnebrog
 • Mad. Samuelsen, Hesnæs (Den eneste kvinnen i hele Fjære som ble valgt til tilsynsutvalg i 1890!)

Lærerposten ved skolen er ledig i 1897. Undervisningstiden er 36 uker á 36 timer. Lønnen er 24 kroner pr skoleuke samt alderstillegg med 100 og 200 kroner etter 5 og 10 års tjeneste. Det føler familieleilighet med stillingen; 4 rom og kjøkken.[7]

1910-20

I 1915 lyses "Lærerindeposten" ved Hesnes skole ledig. Undervisningstiden er da på 36 uker. To av disse ukene er håndarbeid i en nabokrets. Lærerinnen tilbys en ukelønn på kr 19, samt fire alderstillegg á kr 75. Det er mulig å bo i leilighet på skolen.[8]

Frk. Hansen var lærer ved Hesnes skole og overtok i 1920 lærerinnepost i Høvåg.[9]

1950-årene

Pedellstillingen ved Hesnes skole utlyses fra 1/1 1959. Lønnen, som er under revisjon, opplyses å være kr 2200.- pr år.[10]

1960-årene

19. november1962 gjorde Fjære herredsstyre et grunnleggende vedtak om skolestruktur i Fjære. Dette var aktualisert av overgangen til niårig folkeskole. I hovedpunkt ble skolestrukturen slik:

 • Birketveit, Frivoll og Vik skoler opprettholdes som seksdelte barneskoler.
 • Hesnes, Håbbestad og Kroken nedlegges som egne skolekretser.
 • Hesnes og Håbbestad skoler opprettholdes inntil videre som 1-3 skoler.
 • Fjære kommune bygger sin egen linjedelte ungdomsskole, med 12 klasser. Kostnadsanslag 2-3 mill. kroner.

Herredsstyrets vedtak i denne saken var enstemmig. Men i debatten viste at mange syntes det var vanskelig å legge ned skoler. Plassering av ny ungdomsskole skulle drøftes videre. Johannes Sandkjær ønsket primært å samarbeide med Grimstad om ungdomsskole og ville at Fjæres ungdomsskole kunne ligge så nær byen som mulig, med tanke på et samarbeid ved eventuell kommunesammenslåing.[11]

I 1963 bestemmer skolestyret i Fjære at hesnes skole skal få elektrisk oppvarming. Tidligere har skolestyrer Helle fyrt opp i ovnene, men han er nå flyttet fra. Pedellen har ikke anledning til å gjøre dette - og løsningen blir altså elektriske ovner.[12]

Lærere med tilknytning til Hesnes skole

 • Joh. Helle: Han er født i Hægebostad i 1895 og foreldrene er Anna og John J. Helle. I 1927 ble han gift med Helga Thygesen, f 1903 i Fjære, med foreldre Karoline og T. Thygesen. De har barna Anna (1929), Josteihn (1931), Torbjørn (1932), Kjellaug (1934) og Jofrid (1939).[13] Helle sluttet ved Hesnes skole i 1964.
 • Ruth Søyland, født Berg, 1901-1985, bosatt på Brevig (gnr 28 bnr 2) på Rønnes.
 • Alfhild Høvik, f 1914 i Tromsø, var lærer ved skolen 1954-1955.[14]


Skoler i Grimstad


Grunnskoler: Eide skole | Holviga barneskole | Holviga ungomsskole | Langemyr skole | Jappa skole | Grimstad ungdomsskole | Frivoll skole | Landvik skole | Fjære barneskole | Fjære ungdomsskole | Fevik skole | Hesnes montesorriskole | Drottningborg ungdomsskole. Videregående skoler: Dahlske skole | Drottingborg vgs. Annet: Universitetet i Agder.


Tidligere skoler: Birketveit skole (Fjære) | Moy skole (Fjære) | Vik skole (Fjære) | Fjære skole (Fjære) | Håbbestad skole (Fjære) | Hesnes skole (Fjære) | Hesnesøy skole (Fjære) | Kroken skole (Fjære) | Grimstad barneskole | Hagebruksskolen på Lillenes (Fjære) | Statens gartnerskole, Dømmesmoen | xxx


Skolehistorie i Fjære

Referanser

 1. Norges bebyggelse
 2. Johan Helle v. Anna Helle Nilsen
 3. Grimstad adressetidende 14/3/1874
 4. Lillesandsposten 5/4 1878
 5. SAK, Fjære sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1816-1826, s. 56 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070525360058
 6. Grimstad adressetidende 8/2/1890
 7. NKT 19/2/1897
 8. NKT 8/5/1915
 9. Grimstad adressetidende 11/11/1920
 10. Agderposten 24/11/1958
 11. Agderposten 20/11/1962
 12. Agderposten 27/9/1963
 13. Norges bebyggelse
 14. Studentene fra 1934