Skolehistorie i Fjære

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skolehistorie i Fjære Fjære er nå en del av Grimstad kommune. Utviklingen av skolevesenet i Fjære følger på mange måter den nasjonale utviklingen av skolevesenet. I denne artikkelen beskrives fellestrekk ved skolevesenet i Fjære. Historikk om den enkelte skole samles i egne artikler.

1900-1910

I 1899 ble det vedtatt at "Frikirkens Forstander og andre agtværdige Mænd af samme Samfund har adgang til at benytte Sognets Skolehuse til Oppbyggelser." I 1900 foreslår skolestyret - med 5 mot 5 stemmer - å oppheve denne bestemmelsen. Men i herredsstyremøte i april 1900 ble ordningen opprettholdt, med 14 mot 2 stemmer. [1]

1920-årene

I Fjære kommunearkiv [2] finner vi en utgreiing om ulike måter å utvide lesetiden/skoletiden for skolen i Fjære. I den anledning får vi også et øyeblikksbilde over elevtall og klassedeling ved skolene i Fjære skoleåret 1929/30:

Krets Antall elever 1929/30 Gjennomsnitt i hver klasse
Frivoll 121 20 1/6
Fjære 143 23 5/7
Moy 123 20 1/2
Haabestad 70 17 1/2
Hesnes 50 12 1/2
Hesnesøi 9 9
Kroken 31 15 1/2
Birketvedt 159 22 5/7

1930-årene

I juni 1938 drøfter Fjære herredsstyre "Skolestyrets forslag om centralisering av skolene i Fjære".[3]

Elevtall i 1939[4]:

 • Kroken - 2-delt - 14 elever
 • Hesnesøy - udelt - 8 elever
 • Hesnes - 2-delt - 25 elever
 • Håbestad - 3-delt - 56 elever
 • Moy - 4-delt - 65/70 elever
 • Fjære - 6-delt - 88 elever
 • Birketvedt - 5-delt - 77 elever
 • Frivoll - 5-delt - 99 elever

1960-årene

Fjære skolestyre drøftet skolestruktur og utbygging av Frivold skole i møte 10/11 1964. Skoleinspektør Tormod Øydgard hadde lagt fram en innstilling om utbygging, og dette fikk enstemmig tilslutning i skolestyret. I debatten ble det pekt på muligheten for samarbeid over kommunegrensene. Landvik kommune var ikke interessert i dette, og Grimstad kommune ønsket å vente med avtaler om dette. Skoledirektøren hadde uttrykt at man måtte se bort fra kommunegrensene ved skoleutbygging i distriktet. Det kom også opp uro over at Fjære hadde innført niårig grunnskole for raskt. Dette hadde sammenheng med at Dahlske skole brant og at man da forserte noen valg i Fjære.[5]


Skoler i Grimstad


Grunnskoler: Eide skole | Holviga barneskole | Holviga ungomsskole | Langemyr skole | Jappa skole | Grimstad ungdomsskole | Frivoll skole | Landvik skole | Fjære barneskole | Fjære ungdomsskole | Fevik skole | Hesnes montesorriskole | Drottningborg ungdomsskole. Videregående skoler: Dahlske skole | Drottingborg vgs. Annet: Universitetet i Agder.


Tidligere skoler: Birketveit skole (Fjære) | Moy skole (Fjære) | Vik skole (Fjære) | Fjære skole (Fjære) | Håbbestad skole (Fjære) | Hesnes skole (Fjære) | Hesnesøy skole (Fjære) | Kroken skole (Fjære) | Grimstad barneskole | Hagebruksskolen på Lillenes (Fjære) | Statens gartnerskole, Dømmesmoen | xxx


Skolehistorie i Fjære

 1. Grimstad adressetidende 3/5/1900
 2. Fjære kommunearkiv er tilgjengelig på www.aaks.no / Kuben i Arendal
 3. Grimstad adressetidende 28/6/1938
 4. GAT 31/12/1938
 5. Agderposten 11/11/1964