Husbanken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Husbankenble oppretta ved lov av 1. mars 1946 under navnet Den Norske Stats Husbank for å finansiere boligtiltak. Den gir lån og statlig støtte til oppføring av boliger, bygninger og anlegg tilknytta bomiljøer, aldershjem og barnehager, samt til utbedring og påbygging av slike bygninger. Vilkårene fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet etter Stortingets retningslinjer. Husbanken administrerer også statens bostøtteordning. Hovedkontoret er siden 2005 i Drammen, og det er avdelingskontorer i Arendal, Bergen, Bodø, Oslo, Trondheim og Hammerfest. Navnet Husbanken ble brukt som kortform lenge, og ble det formelle navnet i 2010.

Det er satt opp både minimums- og maksimumskrav til standard og størrelse på boligene som kan finansieres gjennom Husbanken. Standarden på både hus og tomt skal være nøktern, og kostnadene skal stå i forhold til standarden.

Gjennom kommunene lånes det ut penger til søkere som skal føre opp nye hus, forbedre eldre hus eller kjøpe bolig. Disse etableringslånene er behovsprøvd, og skal i første rekke hjelpe husstander som ikke er i stand til å skaffe egenkapital på annen måte. Etableringslånet kan da erstatte hele eller deler av egenkapitalen.

Litteratur og kilder

Eksterne ressurser