Husmannsplasser i Rokke kirkesogn, Østfold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Husmannsplasser i Rokke kirkesogn i nåværende Halden kommune i Østfold.[1] Rokke kirkesogn lå innenfor Berg kommune fram til 1965.

Gårds-

nummer

Gårdsnavn Husmannsplass Kommentarer Dokumentert

første gang

Dokumentasjon GPS UTM 32
100 Brøden Nordbrødenplassen Cassen 1762? 1865 ft=folketelling
101 Bislingen Bilslingplassen 1822 k=kirkebok
Lia Bislinglia 1865 ft
Gimseløkka Gimsøylykken 1822 k
Livsenga 1762 ekstrask=

ekstraskatt

Tutås Tutaas 1822 k
Margretelyst 2hpl 1865 ft
Munkebrua Munchebroe 1723 ng=norske gårdsnavn
103 Herrebrøden Fjell Field Facebook 1613 ls=landsskatt
Grønnhaug Grønhoug 1865 ft
Harbo Harboe 1762 ekstrask
Bjørbekkmoen ?
Demma Herrebrødendemma 1711 ekstrask
Sika Rabakken og Haugen ?
Anerød Annerøed 1762 ekstrask
Tolvehaugen 1800 k
Langerød 1800 k
Ekelia Egelie 1800 k
Gøperød Guberød 1664 fmt=futemantall
Kamperhaug 1800 k
Furulunden 1642 utrD=utrykt diplom
Hestehagen Heste-Haven 1723 ng=
Kroken 1822 k
Sika ?
Tolvehauglia 1822 k
104 Helgerød grd+hpl 1801 ft
105 Mjølnerød Mjølnerød 2grd+1hpl 1865 ft
Mjølnerødmoen 1875 ft
Sandmokleva ?
106 Molkersrød Molkersrød grd+hpl 1865 ft
107 og 108 Korset Nordgården 1875 ft
Ramdal Vestre Ramdal 1gbr+1hpl 1865 1723 matr
[Lilledal øvre] Lilledal nedre 2hpl
Korsetdalen 1865 ft
Fjell øg 1845 1808 k
Holtet Korsetholtet 1723 matr
Prestenga Præstengen 2hpl 1822 k
Smedhytta 1808 k
Vassdalen Wandahlen 2hpl 1865 1800 k
Ødegården 1723 matr
109 Hestehagen Hesthaugen
110 Rokke Rokkeødegården 2 hpl 1865 1800 k
Kynningsrød 1711 ekstrask
Tingsbu 1723 matr
Ødegården 1762 ekstrask
111 Strand Langveien Veiin 1865 ft
112 Eng Kirkehytta 1822 k
Moen Engsmoen 1865 ft
113 og 114 Lindemørk Bjørndalen 1762 ekstrask
Lindhaugen Liinhoug 1762 ekstrask
Lindemørkkasa Casa 1801 ft
Ødegården Lindemørkødegården 1822 k
Walmerkasa 1834
115, 116,117 Voll Mosen Mellevoldsmosen Sætrang
Neset Næsset 1723 matr
Berget 1865 ft
Delås Delaas 1865 ft
Hønåsen samme som Delås
Mellevollplassen 1848 kb
Vollehytta Voldhytta 1822 kb
Voldplassen Voldeplassen 1853 kb
Vollekasa vold Casen 1800 kb
118 Mo Moe u/S. og M.Voll 1865 ft
Myra 3hpl 1762 ekstrask
Molteberg Multebær 1822 k
1762 AN
119 Ås Olaugstua
Såtehytta Aaskasa?
Tømmerås Temmeraas 1762 ekstrask
Ødeberg Øeberg 1723 matr
Åskasa Aaskaesen 1800 k
Åsmyra
120-123 Torp Torp 4grg+1hpl+hus 1865 ft
Oredalen Oredahlen 1762 AN
Lia Nordtorplia 1822 k
Kleva Høgås el.Kleven 1800 k
Ormeto Ormetoe 1762 ekstrask
Hestehagen Hestehauen 1808 k
Holtet Vesttorpholtet 1723 matr
Solbergmoen 1723 NG
Sørtorpkleva Kleva 1801 ft
Østtorphagen #NAVN? 1773 korn
Østtorphytta 2hpl 1865 ft
Østtorpplassen 1875 ft
124 og 125 Ulset Ulsetøya Ulskiet Øen i Berschio 1723 matr
Spillaren Spilleren Bergsjøkasa? 1762 ekstrask
Slora 1762 ekstrask
Torsrød Toersrød 2hpl 1723 matr
Bergsjøkasa Berschiø Kassen Spillaren? 1723 matr
Heia Heja 1808 k
Kasa Ulsetkasa Kassen 1723 NG
Myra 1723 matr
Revekasa Revedahl 1800 k
Tangen 1808 k
126 Korsetødegården Ødegaarden 1723 NG
127 Mellegård Mellegårdsholtet Holtet 1800 k
Mellegårdshytta 1801 ft
128 Nøsterød Nøsterødkasa 1822 k
Nøsterødhytta 1801 ft
129 Guttersrød
130 Bergsmarka Bergsmark ø og v 2hpl 1723 matr
131 Ryggerød
Ryggerødkasa 1801 ft
Ryggerødhytta Stripleholtet 1822 k
Skogen "Tasshytta" Schouen 1865 ft
Krakerødalen Ryggerødplassen? 1800 kb
132 Kjølen
Kjølhytta 1hpl+1 inderst 1801 ft
133 Østeby Østebyødegården 2hpl 1822 k
Lilleby 1762 AN
Østebyplassen 1840 kb
134 Øfsen Rønås Rindaas 2hpl 1826 1762 AN
Øfsenplassen 1800 kb
135 Glomsrød Glomsrødbråten Sagbråten 1865 ft
Glomsrødplassen 1798 kb
Glomsrødkasa Kasa 1800 kb
136 Bunes Bunæsholtet Holtet 1723 matr
Ulveholtet samme som Bunæsholtet 1800 k
Bunæskasa Grunneiers kunnskap
136, 3-8 Høvik Høevik 5 gbr+1hus 1865 1647 skattematr
Grandalen Granhytten 1822 k
Siljedalen 1822 k
Høvikmoen Moen 1822 k
Jordmoen 2hpl 1822 k
Bunesplassen Bunæsholtet? 1796 kb
Kasene Kasa Bunæskasa? 1723 NG
Karistua lokalkunnskap
Skjebinderhytta lokal kunnskap
137 Medbø Rønningen Rødningen 1723 NG
Havrekasa Kasa 1762 ekstrask
Medbøkasa Kasa 1800 k
Medbøplassen 1787 kb
Tutturen 2hpl 1865 ft
Kjølaødegården Kiølødegaard 1723 NG
Kroken lokalkunnskap
Kjølaødegårdplassen 1800 kb
Nygård 1808 k
Spillemannsstua lokal kunnskap
139 Medbjørød Medbjørødhytta 1801 ft
Medbjørødmoen Moen 1800 k
140 Gjuer Gjuer 1grd+ 1 hpl 1865
Gjuerhytta 1875 ft
Gjuerplassen Juarplads Gjuerhytta? 1822 k
Skogen Schouen u/Ryggerød? 1822 k
141 Osgodset Nattmannplassen 1822 k
Bekkhua Boghuset Nattmannplassen? 1800 k
Brødløs 2hpl 1865 ft
Amundsløkka Amundsløkken 1875 ft
Linddal 1875 ft

Referanser

  1. Oversikten er laget på grunnlag av bokverket "Bustadsnavn i Østfold. 16. Berg", av Kåre Hoel, utgitt ved Tom Schmidt, Novus forlag, 2017.