Idioternes Fordeling i Provstierne

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Dahl pekte på et gjennomgående skille mellom byer og kyst på den ene siden og innland på den andre. Tettest konsentrasjon fant Dahl i Trøndelag og i Opplandene. Her kommer Østerdalen ufordelaktig ut. Sitat: «[D]et paa [Kort] No. 1 fremtrædende Mørke i Østerdalens og Kongsbergs Provstier, sees væsentlig at skyldes de i disse Distrikter tilstedeværende talrige Idioter.»[1]

Jæren holdes likevel frem som et unntak fra innlandsregelen. Sitat: «[M]edens saagodtsom overalt ellers det højere beliggende Indland viser et ugunstigere Forhold med Hensyn til Idioternes Forekomst end de lavere Egne, gjør Jederen til enhver Tid en Undtagelse fra denne Regel, idet Forholdet der baade ved første og sidste Tælling er værre end i nogen anden Egn af Riget, uagtet det er et yderst lavtliggende, fladt Kystland.»[2]

Idioternes Fordeling i Provstierne er tittelen på et kart i Ludvig Dahls Bidrag til Kundskab om de Sindssyge i Norge (1859). Kartet viser påstått konsentrasjon av «idioter», det vil si medfødt lav intelligens, i hvert prosti. Det må påpekes at så vel begrepet "idiot" som denne typer modeller og kategoriseringer for lengst er forlatt tankegods i psykiatrien.

Kartet har følgende fargekoder.

Farge Betydning
1 Gul 1 pr. > 800 innb.
2 Blå 1 pr. 700-800 innb.
3 Rød 1 pr. 600-700 innb.
4 Grønn 1 pr. 500-600 innb.
5 Brun 1 pr. 375-500 innb.
6 Sort 1 pr. < 375 innb.

Kartets data er her overført til tabellform.

Nr. Prosti Farge
1 Christiania stiftsp. 1
2 Øvre Borgesyssel p. 4
3 Vestre Borgesyssel p. 2
4 Nedre Borgesyssel p. 2
5 Mellem Borgesyssel p. 4
6 Nedre Romerikes p. 2
7 Øvre Romerikes p. 5
8 Solør og Odalens p. 3
9 Østerdalens p. 6
10 Gulbrandsdalens p. 5
11 Valders p. 5
12 Hedemarkens p. 5
13 Totens p. 4
14 Hadeland, Ringerike og Hallingdals p. 4
15 Kongsberg p. 6
16 Drammens p. 1
17 Nordre Jarlsberg p. 1
18 Søndre Jarlsberg p. 3
19 Laurvigs p. 3
20 Bamble p. 1
21 Nedre Telemarkens p. 3
22 Øvre Telemarkens østfj. p. 3
23 Øvre Telemarkens vestfj. p. 4
24 Østre Nedenæs p. 3
25 Vestre Nedenæs p. 4
26 Robygdelagets p. 3
27 Christiansands stiftsp. 1
28 Mandals p. 5
29 Listers p. 4
30 Dalernes p. 4
31 Jederens p. 6
32 Stavangers p. 1
33 Ryfylke p. 4
34 Karmsunds p. 2
35 Søndhordlands p. 2
36 Hardanger og Vos p. 5
37 Nordhordlands p. 2
38 Bergens stiftsp. 2
39 Ytre Sogns p. 2
40 Indre Sogns p. 5
41 Søndfjords p. 2
42 Nordfjords p. 2
43 Søndre Søndmør p. 3
44 Nordre Søndmør p. 1
45 Romsdals p. 1
46 Nordmørs p. 4
47 Søndre Dalernes p. 2
48 Nordre Dalernes p. 4
49 Trondhjems stiftsp. 1
50 Fosens p. 4
51 Søndre Indherreds p. 4
52 Nordre Indherreds p. 5
53 Namdalens p. 3
54 Søndre Helgelands p. 4
55 Nordre Helgelands p. 3
56 Søndre Saltens p. 1
57 Nordre Saltens p. 3
58 Lofotens p. 1
59 Vesteraalens p. 1
60 Senjens p. 1
61 Tromsø p. 2
62 Vestfinmarkens p. 4
63 Østfinmarkens p. 2

Referanser

  1. Dahl 1859:63
  2. Dahl 1859:231

Litteratur