Islamsk Råd Norge

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Islamsk Råd Norges logo

Islamsk Råd Norge (IRN) ble grunnlagt i 1993 som en landsdekkende paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn og organisasjoner. Omkring 40 menigheter og organisasjoner med mer enn 60 000 medlemmer er tilslutta IRN. Organisasjonen har et råd som består av representanter for medlemsorganisasjonene, og som velger et styre hvert annet år. Blant IRNs målsetninger er å arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i Norge, å fremme samhold blant muslimer og å være en brobygger mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge.

I 1991 begynte forberedelsene til en felles islamsk organisasjon i Norge, men stiftelsen drøya til 22. oktober 1993. Mohammed Bouras, som har bakgrunn fra Marokko, ble IRNs første leder. I 2000 vakte det oppsikt da den norskfødte religionshistorikeren Lena Larsen ble leder for IRN. Hun var en av de første kvinner i verden som leda en islamsk organisasjon på nasjonalt nivå.

IRN er medlem av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, og organisasjonen har deltatt aktivt i interreligiøst arbeid.

Ledere

Medlemsorganisasjoner