Jørgen Wright Cappelen (1805–1878)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Jørgen Wright Cappelen I, fotografert på 1860-tallet
Foto: Ukjent/Oslo Museum

Jørgen Wright Cappelen (født 10. august 1805 i Porsgrunn, død 6. oktober 1878) var utdannet som misjonær, men endte som suksessfull bokhandler og forlegger, grunnlegger av J.W. Cappelens Forlag, som var i familiens eie i flere generasjoner.

Familie

Jørgen Wright Cappelen var sønn av reder og kjøpmann Ulrik Fredrik von Cappelen (1770–1820) og Benedicte Henriette Aall (1772–1812), og ble gift i 1842 med sangerinne Frederikke Helene Schwirtz (1819-1870). Han var brorsønn av eidsvollsmannen Didrich von Cappelen (1761–1828) og Peder von Cappelen (1763–1837), far til Jørgen Wright Cappelen II, som tok over virksomheten etter ham, og var farfars far til forfatter og forlegger Peder Wright Cappelen (1931–91), forøvrig ektemannen til skuespiller Kari Simonsen (1937-).

Liv og virke

Cappelen var elev ved Kristiania katedralskole, ble student i 1824, og gikk deretter på misjonsseminar i Basel. Han utdannet seg som misjonær, men problemer med helsen hindret ham i å bli misjonær i Afrika. Han studerte i stedet en periode teologi, men brøt studiene og etablerte seg som bokhandler i Christiania. Foretaket ble grunnlagt 1 april 1829 som et av landets første bokhandelfirma og senere forlag. Cappelen bygde etter hvert opp landets første sortimentsbokhandel i større stil, og førte også musikkstoff og litografier. Bokhandelen ble drevet helt til 1973.

Cappelen startet sin virksomhet i 1829 i garver Schous gård på hjørnet av Storgata og Brugata i Christiania. Han ble der til 1835 da han flyttet til Kongens gate og derfra i 1843 til Collett-gården i Kirkegata 15. Her holdt virksomheten til inntil bygningen ble revet i 1938 for å gi plass for en moderne forretningsgård i 8 etasjer, som lenge var tilholdssted for J. W. Cappelens Forlag.

Han startet egen forretning med forhandling av musikkinstrumenter i 1830 og dette ble landets første og største piano- og orgel lager. Han hadde filial bl.a. i Trondheim.

I 1832 kjøpte Cappelen eiendommen Castellet (Kastellet) på Nordstrand i Aker, som sin landeiendom. Dette kan forklare familiegravstedet på Nordstrand kirkegård i nærheten.

I 1840-årene fikk Cappelen sitt gjennombrudd som forlegger, gjennom J.W. Cappelens Forlag. Forlaget var i familiens eie til 1987, da det ble solgt til det svenske Bonnier-konsernet. Det var fra tidligere tider mest kjent for de mange skolebøkene de utga.

Cappelen deltok i stiftelsen av Den norske bokhandlerforening og var dens første formann 1851-70.

I folketellingen for Christiania for 1865 er Cappelen oppført på adressen Kirkegata 15, der han hadde sin virksomhet, sammen med kona og fem barn. Han hadde også en losjerende, grosserer Christian Simeon Wilhelm Radich (1822-89) fra Fredrikshald, senere mest kjent for skoleskipet han ga navn til, SS Christian Radich. I folketellingen for Christiania for 1875 er Cappelen oppført som enkemann sammen med to barn, fortsatt i Kirkegata 15. Som tilreisende hos ham er blant annet registrert løytnant Henrik Steffens Hagerup (født 1840), sønn av statsråd Henrik Steffens Hagerup (1806-59) og bror av statsminister George Francis Hagerup (1853–1921).

Sønnen Jørgen Wright Cappelen II overtok virksomheten etter faren.

Den gamle Collett/Cappelen-gården er gjenreist på Norsk Folkemuseum.

Ettermæle

Jørgen Wright Cappelen er gravlagt i familiegrav på Nordstrand kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Cappelens dødsfall ble omtalt slik i en nekrolog i Aftenposten 7. oktober 1878, dagen etter at han døde (utdrag):

En af byens ældste borgere og i sin bedrift viden omkring i landet bekjendt og anseet mand, boghandler Jørgen Wright Cappelen døde igaar morges kl 7 paa hr. grosserer Ingiers gaard Oppegaard udenfor Lian, rammet af et hjerteslag kort førend han skulde staa op for at deltage i en af hr. Ingiers foranstaltet høstjagt. … Cappelen kan paa en vis maade siges at have grundlagt boghandelen og forlagsvirksonheden her i landet. … Den afdøde, der nød udelt agtelse og hengivenhed blant sine kollegaers og for øvrig hos alle, der kom i berøring med den elskverdige gamle mand, var i sin tid formand for den norske boghandlerforening, blant hvis stifter han formentlig ogsaa var.

Jørgen Wright Cappelen er gravlagt i familiegrav på Nordstrand kirkegård i Oslo. Graven har en sentral plassering foran kirken.

Cappelens vei på Kastellet på Nordstrand i Oslo er navngitt etter Jørgen Wright Cappelen.

Kilder og referanser

Eksterne lenker