Jøssong (Asker gnr 11)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Jøssong
No-nb digibok 2013091708024 0097 1.jpg
Jøssonggårdene. Fra boka Asker, utgitt 1917.
Alt. navn: *Hjasavangir
Sokn: Asker
Fylke: Akershus
Kommune: Asker
Gnr.: 11

Jøssong er gårdsnr. 11 i Asker kommune, vest for Semsvannet. Opprinnelig navn kan være Hjasavangir som betyr Harevollene. På gården er det registrert løsfunn både fra stein- og jernalder, en boplass fra overgangen bronse-jernalder og en gravhaug. Jøssong hadde andel i saltbu i Leangen i 1396 og i kalkovn på Hval i 1800.

Gården ble utvidet etter svartedauden, da Rud ble slått sammen med Jøssong. Gården hørte til bispestolen i Oslo, men i 1647 disponerte borgermester Nils Lauritssøn i Christiania kirkegodset. Brukeren het Ola. I 1712 kjøpte siste leilending, Jon Nilssøn, en eierandel på 56 % og fikk dermed full rådighet over hele gården. I 1726 overtok han ytterligere 35 % fra Kongen (staten). Halve gården solgte han til Jørgen Jenssøn i 1734. I 1749 ble Jøssong kjøpt av Iver Olsøn Asker. De fleste Jøssong- og Bakkebrukene eies og drives fortsatt av hans etterslekt. Før 1813 delte sønnen Ola Iversen (1761–1842) gården i to like store deler, Jøssong og Bakke (bruksnr. 11/5). Etter 1826 delte han også gjenværende Jøssong i to (bruksnr. 11/1 og 11/2).

I 1826 hadde gården 112 dekar innmark, 2 hester, 5 storfe, 6 småfe.

Jøssong

Bruksnr. 11/1, Jøssongveien 12. Ola Iversens sønn Iver tok over denne delen av Jøssong, men overlot den senere til eldste bror Rikvold. Bruket drives av Marit Johanne og Bjørn Hartvig Kværner siden 1978. Våningshuset skal være bygd ca. 1740 og driftsbygningen i første halvdel av 1800-tallet.

I 1865 hadde bruket 1 hest, 4 storfe, 8 småfe, 1 gris. 1939: 64 dekar dyrket jord, 1 hest, 9 storfe, 3 griser.

Jøssong

Bruksnr 11/2, Jøssongvn. 10. Ola Iversens yngste sønn Nils tok over denne delen av Jøssong. Hans sønn Andreas var en aktet og aktiv mann i bygda ved siden av virket som bonde. Han var bl.a. direktør i Asker sparebank og mangeårig medlem av kommunestyret. Bruket drives av Oskar Kristoffer Jøssong siden 1996. Våningshuset skal være fra første halvdel av 1800-tallet.

I 1865 hadde bruket 2 hester, 5 storfe, 10 småfe, 1 gris. 1939: 80 dekar dyrket jord, 2 hester, 12 storfe, 3 griser.

Småbruk utskilt fra Jøssong

Ulverud

Ulverud, bruksnr. 11/3, med to husmannsplasser og skog utskilt fra bruksnr. 11/1 i 1841. Eiendommen ble deretter solgt til Nedre Hagen, bruksnr. 13/4, og har siden fulgt dette bruket. Husmannsplassene var fraflyttet før 1900. Tuftene er fortsatt synlige, nå på bruksnr. 11/9.

Daleløkka

Daleløkka, bruksnr 11/8, Solliveien 78, leilendingsbruk før 1875, utskilt fra bruksnr. 11/3 i 1897 til Petra Larsdatter Rolstad fra Olledalen. Nå gruppebolig og arbeidssenter for psykisk utviklingshemmede, eid av Asker kommune. I 1939 hadde bruket 25 dekar dyrket jord, 1 hest, 7 storfe, 5 småfe.

Bakke

Bakke, bruksnr 11/5, Sollivn. 37. På nordsiden av den nåværende Solliveien lå en boplass med jord under Jøssong. Den hadde navnet Bakke som nabogården gårdsnr. 12 Bakke. I 1813 var plassen skilt ut som eget bruk med jøssongbonden Ola Iversens sønn Per Olsen som eier. I 1850-årene delte Per bruket mellom tre av barna, men formell deling fant sted i 1865 og 1870. Datteren Mari Kristine og hennes mann Anders Svensen fra Trossavika under Østenstad tok over det opprinnelige Bakkebruket, kalt Ner-Bakke, som fikk tildelt bruksnr. 11/5 i 1888. Frem til 1921 ble det skilt ut og dyrket opp ytterligere fem småbruk. Ner-Bakke eies av Marit Bakke siden 1979. Våningshuset på bruksnr. 11/5 sies å være fra ca. 1780.

I 1826 hadde bruket 112 dekar innmark, 1 hest, 5 storfe, 6 småfe. 1939: 30 dekar dyrket jord, 1 hest, 4 storfe, 2 småfe, 5 griser.

Øvre Bakke

Øvre Bakke, bruksnr 11/4, Sollivn. 45, ble formelt skilt ut fra bruksnr. 11/5 i 1865, men alt i 1851 hadde Per Olsens sønn Iver dette bruket. Han var da medlem av Marcus Thranes arbeiderforening og i lensmannens fortegnelse står det «gaardeier, dog uden skjøde». Gunhild Bakke (1899–1992) hørte til tredje generasjon på Øvre Bakke. Hun var Tilla og Otto Valstads trofaste medspiller fra 1917 og tok vare på Asker Museum da de falt fra. Bruket drives av Kristian Bakke siden 2003. Våningshuset er fra 1899 og driftsbygningen fra 1894.

I 1865 hadde bruket 2 hester, 5 storfe, 7 småfe. 1939: 74 dekar dyrket jord, 3 hester, 8 storfe, 3 griser.

Småbruk utskilt fra Bakke, gårdsnr. 11/5

Bakke (Tømte)

Bakke (Tømte), bruksnr 11/6, Sollivn. 53. Bebodd i 1852, formelt utskilt fra bruksnr. 11/5 i 1870. Møbelsnekkeren Oliver Thorsen (1844–1937), gift med Anne Sørine Bakke, eide bruket. Han ledet kvartetten Thorsenmusikken, et viktig innslag i Askers kulturliv. I 1939 hadde bruket 21 dekar dyrket jord, 4 storfe.

Steinset

Steinset, bruksnr 11/7, Sollivn. 74, tidligere husmannsplass, utskilt fra bruksnr. 11/5 i 1896 Edvard Steinseth. Bruket drives nå som ridesenter. I 1939 hadde bruket 45 dekar dyrket jord, 1 hest, 12 storfe, 3 småfe.

Bakke

Bakke, bruksnr 11/10, Sollivn. 39, utskilt fra bruksnr. 11/5 i 1911. I 1939 hadde bruket 28 dekar dyrket jord, 2 hester, 4 storfe, 1 gris.

Steinsbakk

Steinsbakk, bruksnr 11/15, Sollivn. 52, utskilt fra bruksnr. 11/4 i 1914. I 1939 hadde bruket 33 dekar dyrket jord, 1 hest, 4 storfe, 2 griser.

Rudsdalen

Rudsdalen, bruksnr 11/17, Sollivn. 58, tidligere husmannsplass utskilt fra bruksnr. 11/10 i 1918. I 1939 hadde bruket 14 dekar dyrket jord, 1 storfe, 2 småfe, 2 griser.

Skaustad

Skaustad, bruksnr. 11/20, Jøssongvn. 19, utskilt fra bruksnr.11/4 i 1921. I 1939 hadde bruket 26 dekar dyrket jord, 1 hest, 1 storfe, 3 småfe, 2 griser.

Husmannsplasser under Jøssong

Rudsdalen (første gang registrert 1689), Steinset (1753), Ulverud (1825), Gransbråten (1825), Dølastua eller -løkka.

Kilder og litteratur


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Jøssong (Asker gnr 11) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.8418034° N 10.4013629° Ø