Jens Landmark (1811–1880)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Jens Landmark)
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto av Jens Landmark, ukjent dato.
Foto: Ukjent, hentet fra A. Landmark 1924.

Jens Landmark (født 17. desember 1811 i Ulfsten i dagens Hareid kommune, død 9. juli 1880 på Kongsberg) var offiser, industrileder og politiker. Han var direktør for Kongsberg Våpenfabrikk i en årrekke, var Kongsbergs ordfører fire ganger og var tre ganger valgt til byens representant på Stortinget.

Familie

Jens Landmark var sønn av fogd Andreas Landmark (1769-1838) og Jakobine Caroline Nordlow, f. Wind (1773-1833), og ble gift i 1845 med Richarda Mathilde Petrea Bruenech (1821-54).

Liv og virke

Landmark ble offiser i 1831, og gjennomgikk den militære høgskolen 1834-37. Han ble premierløytnant i 1843, kaptein i 1849 og oberstløytnant i artelleribrigaden i 1864.

Landmark ble i 1853 ansatt som kontrolloffiser ved Kongsberg våpenfabrikk. I 1855 ble han direktør samme sted, en stilling han hadde til sin død.

Landmark hadde en rekke tillitsverv på Kongsberg, blant annet var han ordfører fire ganger, i 1851, 1853, 1856 og 1864. Han representerte også byen på Stortinget 1862-63 og 1868-69. Han var også valgt for 1880-82, men døde det første året i valgperioden.

Landmark var medlem av flere kommisjoner angående hærens håndvåpen, blant annet den norsk-svenske kommisjon i 1859 som foreslo felles kaliber for begge land, og den norsk-svenske geværkommisjonen av 1866. Han sto også selv bak konstruksjon av flere våpendeler.

Landmark foretok i 1867, med offentlig stipend, en reise til utlandet for å studere våpenfabrikker (våpenfabrikken i Hertzberg og prøyssiske og østerrikske våpenfabrikker).

Ved folketellingen for Kongsberg for 1865 er Jens Landmark registret som Oberstlientiant i Artilleribrigaden og Directier hos Kongsberg Vaabenfabrik, med adresse Ved Nymoens Torv.

Ettermæle

Jens Landmark er gravlagt på Gamle Kongsberg kirkegård ved Kongsberg kirke.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en nekrolog i Aftenposten 10. juli 1880 ble Landmark omtalt slik (utdrag):

Oberstløytnant Landmark har været en i sin gjerning trofast mand, der snart i en menneskealder med megen interesse og dygtighed virkede i sin stilling som direktør for Kongsberg Vaabenfabrik. Han var en retsindig og aaben karakter, der altid har været omfattet med agtelse og kjærlighed af alle, der traadte i nærmere berørelse med ham. Som Stortingsmand søgte Landmark at holde armeens interesser oppe og lod sig aldrig af partihensyn forlede til at gaa paa akkord med det, som han ansaa for ret og gavnligt.

Jens Landmark er gravlagt på Gamle Kongsberg kirkegård ved Kongsberg kirke. Titlene Direktør ved Vaabenfabriken og Oberstløytnant er benyttet på gravminnet.

Han ble ridder av St. Olavs Orden i 1860, og var også ridder av Sverdordenen.

Landmarks gate på Kongsberg er oppkalt etter ham.

Kilder og referanser

Faksimile fra Aftenposten 10. juli 1880: Utsnitt av nekrolog over Jens Landmark.

Eksterne lenker