Jens Solgård (d. 1716)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Jens Solgård (død juli 1716) var blant annet konstituert lagmann i Fredrikstad i 1693[1], fogd i Onsøy, Tune og Vemme fra 1690 til 1694 og assessor i Overhoffretten fra 1702 til omkring 1710.

Embetskarriere

Solgård var regimentsauditør og regimentssekretær 1676–1678 og provinsialprokurør fra 1678. Han var borgermester i Fredrikstad fra ca. 1689 og fogd i Onsøy, Tune og Vemme 1690–1694. Han var assessor i Overhoffretten 1702–ca. 1710.

Familie

Solgård døde i 1716. Hans opphav er ukjent.

Han ble gift første gang den 26. mars 1677 med Ingeborg Christensdatter Bundtzen, datter av sokneprest i Århus og lektor i Kristiania Christen Nielsen Bundtz, d. 1679 og Ellen Mortensdatter, f. ca. 1625, d. ca. 1679. Ingeborg Bundtzen var søster av viselagmann Morten Bontzen på Opplandene.

Solgård ble gift andre gang ca. 1706 med Anne Halvorsdatter, datter av kjøpmann i Bragernes Halvor Justsen og Sibylle Trulsdatter Stranger og søster av Karen Halvorsdatter, som i ekteskap med handelsmannen Daniel Dørcker ble mor til Karen Dørcker (1720 Fredrikstad-før 1760), som i 1741 ble gift i Fredrikstad med vollmester i fortifikasjonen 1723 (under daværende oberstltn. Michael Sundt: se Sundt (slekt)), Carl Bremer (1693-1771 Fredrikstad) i dennes 3. av 4 ekteskap, og med hvem hun ble mor til auditør Daniel Christopher Bremer (1742-1809), 1791 svigerfar til Nils Qvist Lasson (1762-1853).

Referanser

  1. Overhoffrettsdomar, bd. 3, sak 1693:30, 32, 33, 52.

Litteratur


Fiat-justitia medium.jpg Jens Solgård (d. 1716) er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.