Jernbanetorget 2 (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Jernbanetorget 2
Dagens adresse: Jernbanetorget 2
Område: Kvadraturen, Østre kvarter
Sokn: Domkirkemenigheten
Kommune: Oslo
Gammelt matrikkelnr.: 132, 136
Folketellinger: 1801/1801
Branntakster: 1766/1766
Kjente eiere: 1801: Thomas Bagge

Jernbanetorget 2 var en eiendom i Kvadraturen i Oslo.

Der Jernbanetorget 2 ligger i dag lå det fram til nyreguleringen av torget i 1915 to bygninger. Fram til 1830 hadde disse gårdene matrikkelnr. 132 og 136. På 1700-tallet hadde disse eiendommene adressene Store Strandgate 6 og Lille Strandgate 1, men etter at Jernbanetorget ble anlagt ble dette endra. Den er en av eiendommene vi tar for oss i artikkelen Lille Strandgate i Christiania omkring 1800.

Store Strandgate 6 (matrikkelnr. 136)

Eiendommen i 1766

Store Strandgate 6 (matrikkelnr. 136) var i følge branntakstene i 1766 eid av Holger Christian Fruse. Eiendommen ble da taksert til 2700 riksdaler. Den bestod av en 2 etg. forbygning av bindingsverk (takset til 1130 riksdaler), en sidebygning bygget sammen med hovedbygningen på 2 etasjer og bindingsverk (930 riksdaler) og en 2 etg. sidebyggining, også denne bygget sammen med hovedbygningen og av bindingsverk (takser til 640 riksdaler).

Beboere i 1801

I 1801 var eiendommen bebodd av ni personer fordelt på tre hushold. I det ene var Thomas Bagge (48 år) husbonden. Han var oppført som bokholder. Fra andre kilder vet man at han var fullmektig hos Bernt Anker, og bl.a. ble tildelt 5000 riksdaler i Bernt Ankers testamente, samt en årlig gasje på 500 riksdaler. [1] Thomas Bagge bodde på eiendommen sammen med søsteren til sin avdøde kone, samt en tjenestepike. I det andre husholdet var arbeidsmannen Ole Johansen husbond. Han bodde med sin kone. I det tredje var Provisor Lars Siversen Svanholm husbond. I hans hushold var konen Helvig Hansdatter og deres to sønner.

Beboere på eiendommen i Folketellingen i 1801
Navn Alder Født Fødested Familiestilling Sivilstand Yrke Husnr. 1801 Hustand Eiendom 2018 Død HBR Merknader
Christian Brøgger 59 1742 - Hosbonde Enckemand 2den gang Graver 132 1 Jernbanetorget 2 HBR
Ellen Christine Smith 40 1761 - Sødster barn til den sidste afdøde kone Ugift - 132 1 Jernbanetorget 2 HBR
Karen Dorothea Hansdatter 19 1782 - - Ugift Tjeneste piige 132 1 Jernbanetorget 2 HBR
Ole Johansen 50 1751 - Hosbonde Gift 2den gang Arbeids mand 132 2 Jernbanetorget 2 HBR
Johanne Pedersdatter 54 1747 - Koenen Gift 3de gang - 132 2 Jernbanetorget 2 HBR
Lars Siversen Svanholm 42 1759 - Hosbonde Gift 2den gang - 132 3 Jernbanetorget 2 HBR
Helvig Hansdatter 39 1762 - Koenen Gift 1te gang - 132 3 Jernbanetorget 2 HBR
Hans Svanholm 7 1794 - Søn Ugift - 132 3 Jernbanetorget 2 HBR
Christian Svanholm 6 1795 - Søn Ugift - 132 3 Jernbanetorget 2 HBR
Thomas Bagge 48 1753 - Hosbonde Gift 2den gang Bogholder 136 1 Jernbanetorget 2 HBR
Elisabeth Christiana Hegerman 30 1771 - Koenen Gift 1te gang - 136 1 Jernbanetorget 2 HBR
Friderich Hegerman 26 1775 - Broder til koenen Ugift - 136 1 Jernbanetorget 2 HBR
Lars Hendrichsen 10 1791 - Antaget i huset Ugift - 136 1 Jernbanetorget 2 HBR
Lars Nielsen 20 1781 - - Ugift Tjener 136 1 Jernbanetorget 2 HBR
Ole Arnesen 29 1772 - - Ugift Gaardskarl. begge ved det 2det aggershuusiske regiment 136 1 Jernbanetorget 2 HBR
Ingeborg Paaske 50 1751 - - Encke 1te gang Huusholderske 136 1 Jernbanetorget 2 HBR
Maria Madsdatter 34 1767 - - Ugift Stue piige 136 1 Jernbanetorget 2 HBR
Kirsti Pedersdatter 24 1777 - - Ugift Kocke piige 136 1 Jernbanetorget 2 HBR

Lille Strandgate 1 (matrikkelnr. 132)

Eiendommen i 1766

I Branntakstforarbeidet i 1766 er Ditlef Kjølstrup oppført som eier. Byggene på eiendommen var taksert til totalt 690 riksdaler, og utgjorde en 1 1/2 etg. forbygning i laft (taksert til 560 riksdaler) og to små 1 etg. bakbygninger av bindingsverk (taksert til 130 riksdaler samlet).

Beboerne i 1801

I folketellingen i 1801 bodde det 9 personer i huset, og det var bare ett hushold. Husbonden var Thomas Bagge, bokholder, og han bodde sammen med sin kone Elisabeth Christiana Hegermann. Også hennes bror bodde der. Resten av beboerne var tilknyttet husholdet i ulike tjenerfunksjoner.

H.nr Alder/ født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
001 Thomas Bagge 01 48 - - Hosbonde Gift 2den gang Bogholder
002 Elisabeth Christiana Hegerman 01 30 - - Koenen Gift 1te gang -
003 Friderich Hegerman 01 26 - - Broder til koenen Ugift -
004 Lars Hendrichsen 01 10 - - Antaget i huset Ugift -
005 Lars Nielsen 01 20 - - - Ugift Tjener
006 Ole Arnesen 01 29 - - - Ugift Gaardskarl. begge ved det 2det aggershuusiske regiment
007 Ingeborg Paaske 01 50 - - - Encke 1te gang Huusholderske
008 Maria Madsdatter 01 34 - - - Ugift Stue piige
009 Kirsti Pedersdatter 01 24 - - - Ugift Kocke piige

Referanser

  1. [1]Ludvig Daae og Roar Tank: Det Gamle Christiania: 1624-1814, s. 267.

Litteratur og kilder


Oslo havn 1798 logo.png
Jernbanetorget 2 (Oslo) er opprinnelig skrevet som en del av prosjektet Oslo havn 1798 og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Se også Branntakstprosjektet for liknende artikler.