Joachim Caspar von Rappe

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Joachim Caspar von Rappe (født ? i Mecklenburg, død 1699) (se under sønnen for nærmere genealogiske angivelser) var offiser og kommandant på Fredriksten festning 1683 til 1699. Han var på Bergenhus festning i 1669, og tjenestegjorde som kapteinløytnant ved Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment fra 1670. I 1670 fratrådte han tjenesten, men kom tilbake som generaladjutant i 1678. Fra 1680 var han oberstløytnant ved Vesterlenske nasjonale infanteriregiment og sjef for Nedenesske kompani. Samtidig ble han visekommandant på Fredriksten festning, og fra 1. januar 1684 ble han kommandant på Fredriksten. I 1692 fikk han også obersts grad.

Han var gift med NN Winterfeldt, og hadde med henne sønnen Frederik Otto von Rappe (1679–1758), som blant annet var stiftamtmann i Akershus stiftamt.[1]

Referanser

  1. Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjonNettbiblioteket, s. 269.

Kilder

  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer fra 1628 til 1814, 1948.
  • Munthe, C.O: Fredrikshalds og Fredrikstens historie indtil 1720, 1906Forgjenger:
 Friderich Otto Budde 
Kommandanter på Fredriksten festning
Etterfølger:
 Henning Mathias Pogrell