Johan Carl Keyser

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Johan Carl Keyser.
Foto: J. Lindegaard (1879).

Johan Carl Keyser (født 11. august 1827 i Kristiansand, død 16. mai 1904) var teolog og skolemann. Han var i en årrekke ansatt ved Nissens pikeskole i Kristiania, som lærer, senere som inspektør og bestyrer.

Familie

Johan Carl Keyser var sønn av prest, senere professor i teologi, Christian Keyser og hustru Agnes Louise f. Carlsen.

Liv og virke

Keyser var elev ved overlærer Møllers institutt i Christiania, og ble student i 1846. I 1847 ble han huslærer hos grev lensgreve Peder Anker (Per) Wedel Jarlsberg (1809–93), hvor han ble i halvannet år.

I 1851 tok Keyser teologisk embetseksamen, og ble samme år ansatt som lærer ved Nissens pikeskole, som var etablert av Hartvig Nissen i 1849.

Keyser forble ved Nissens pikeskole yrkeskarrieren ut. Som lærer underviste han i historie, geografi, fysikk og religion. Han ble etter hvert inspektør, senere skolebestyrer, fram til 1898, da han gikk av med pensjon.

Ved folketellingen for Kristiania for 1900, er Keyser registrert som forhenværende skolebestyrer og rentier, på adressen Victoria terrasse 1. I adresseboka for Kristiania for 1903, året før han døde, er Keyser oppført på adressen Bygdøy allé 7.

Ettermæle

Foto av Johan Carl Keyser.
Foto: Ukjent, hentet fra Ytreberg 1949.

I en nekrolog i Aftenposten 17. mai 1904 ble Keyser beskrevet slik (utdrag):

Den nu bortgagne blev for en uges tid siden rammet af et slagtilfelde, der ikke efterlod noget haab om bedring. I ham er en mand gaaet bort, der med sjelden dygtighed og med en høidannet personligheds indsats gjennem et langt tidsrum havde fyldt ikke blot lærerens, men ogsaa opdragerens ansvarsfulde hverv, og hvis navn bevares med hengivenhed af alle hans mange elever.

I Nils A. Ytrebergs bok om Nissens pikeskole i forbindelse med 100-årsjubileet i 1949, fikk Keyser denne beskrivelsen (utdrag):

Få av skolens lærere var så avholdt som han, ja nesten forgudet av elevene. … De merket at det var ham en glede å undervise, og det var dem en glede å undervises av ham. Han gjorde sin gjerning med kjærlighet, men også preget av et kjærlig alvor. Keyser hadde en særlig interesse for historien, og gjennom sine ypperlige foredrag forstod han å skildre historiske begivenheter og personer så levende at de aldri gikk tilhørerne av minne.

Johan Carl Keyser er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Kilder og referanser

Johan Carl Keyser er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)