Overlærer Møllers Institut

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Overlærer Møllers Institut i Kvadraturen

Overlærer Møllers Institut var en privatskole i Christiania i første del av 1800-tallet. Skolen ble startet i 1822 av Ulrik Wilhelm Møller (1791—1853) og han drev den frem til 1845. Det var en såkalt lærd skole (latinskole), dvs. at det ble gitt undervisning som førte frem til examen artium; opptaksprøven til universitetsstudium. Overlærer Møllers Institutt holdt til i Warmuthgården på hjørnet Tollbugata-Kirkegata. Det var en toetasjes bygning som brant i 1897. Det var en viss rivalisering mellom Møllers institutt og Katedralskolen. Elevene der kalte dem som gikk hos Møller for «stuteristene».

Overlærer Møller (Norsk Folke-Kalender, 1855)

Møller var tidlig ute med innføring av fagene svømming og gymnastikk. Møller var den første til innføre friminutter for elevene. Noe av bakgrunnen for at skolen ble nedlagt i 1845, var konkurransen fra en annen privatskole, nemlig Hartvig Nissens latin og realskole, opprettet av Nissen i samarbeid med Ole Jacob Broch i 1843.

En rekke kjente personer har vært lærere og elever ved Overlærer Møllers institutt. Henrik Heltberg var en periode der som lærer, og av kjente elever kan nevnes Frederik Stang.

Overlærer Møller var, ved siden av å drive sin egen skole, fast ansatt ved Krigsskolen som lærer i historie, geografi, religion og morsmål. Den stillingen hadde han både før og etter at instituttet ble nedlagt.

Kilder og litteratur

  • Aas, Einar: Kristiania katedralskole i det nittende århundre, 1935. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Boyesen, Einar: Hartvig Nissen 1815-1874 og det norske skolevesens reform , B. 1, 1947.