Johan Henrik Ludvigsen (1805-77)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Johan Henrik Ludvigsen (1805-77) var en allsidig mann.

Johan Henrik Ludvigsen (født 1805 i Århus, død 29. juni 1877 i Tromsø) var skipper, verftseier, hotelleier, brennevinshandler, havnefogd og brannmester i Tromsø.

Skipper

Johan Henrik Ludvigsen ble født i Århus i Danmark i 1805. Hva som brakte ham til Norge vet vi ikke. Første gang han er funnet i norske kilder er i 1830, da han gifta seg med sin første kone, Anne Sophie Steen (f. 1804) i Larvik. De fikk sønnen August Joseph Ludvigsen i 1831. I 1835 var han skipper om bord på skonnerten «Enigheden», en skute som fór på Lofoten og Spitsbergen. Skipet var ett av 14 fartøyer som da hørte hjemme i Tromsø by. I 1843 førte han galeasen «Ægir» helt oppunder Grønland på ishavsfangst.

Hotelldirektør

Ludvigsen var en mann med mange interesser. Samtidig som han dro på ishavsfangst ga han seg inn på hotelldrift. I Storgata 44, på samme sted som dagens Grand Nordic hotell står, bygde han Hotel du Nord omkring 1840, der den store ”salen” fra jektebruket på Tussøy ble flyttet til byen og oppført som hotellets festlokale. Hotellets standard var såpass at kondisjonerte reisende kunne overnatte her. Hotellet ble også brukt til mange arrangementer i datidens blomstrende Tromsø. Etter at vekkelsestiden hadde lagt byen død for fornøyelser på 1850-tallet måtte Ludvigsen gi seg i 1859, med stor realisasjon av innbo og utstyr.

Brennevinshandler

Ut over i 1840-årene forsøkte kommunen å begrense antallet skjenkesteder. Ved utgangen av 1850 anføres bare en vertshusholder med betjent og en brennevinshandler med betjent. Handleren var Ludvigsen.

Verftseier

På slutten av 1850-årene anla Ludvigsen, som da også var havnefogd, et verft på Hansjordnes, nord i byen. Det begrenset seg til reparasjonsarbeider, i gjennomsnitt 10 i året, og hadde arbeid til 6 mann. I tilknytning til verftet hadde han et pakkhus.

Brannsjef

I 1857 foreslo formannskapet at det skulle ansettes en branninspektør. Brannvesenet hadde sterkt behov for organisering. Kommunestyret sa seg enig og hotellvert J. H. Ludvigsen ble ansatt som brannsjef. Året etter roste stiftsamtmannen Ludvigsen og brannkorpset som et av de mer velorganiserte i landet.

Ludvigsen var nå en formuende mann og eide flere eiendommer. I tillegg til verftet på Hansjordnes bygde han seg også privatbolig der. Den første kunstutstilling i Tromsø var sannsynligvis i Ludvigsens hus i 1861, da landsdelens første profesjonelle maler, H. J. F. Berg, stilte ut akvareller.

Da kommunen senere skulle avhende den gamle prestegården i 1862, Sjøgata 2, kjøpte Ludvigsen denne og innrettet seg med brennevinsutsalg i 1. etg.

Havnefogd

Med så mange jern i ilden kunne man ikke rekke over alt; Ludvigsen ble til slutt tvunget til avskjed fra stillingen som havnefogd i 1872 fordi han utførte jobben ganske slett. Dette var i en periode der kysttrafikken tok seg kraftig opp samtidig som havne- og landingsforholdene i Tromsø var altfor dårlige.

Ludvigsen var gift tre ganger. Første gang i 1830 med Anne Sophie Steen, andre gang med en datter til kjøpmann Steensohn, siste gang i 1867 med Petrine Kristine Ellingsen;hun var nesten 40 år yngre enn ham. Vi kjenner til ett barn i første ekteskap og fem i det siste.

Kilder