Johan Martin Kjendlie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Johan Martin Kjendlie (født 26. januar 1871 i Hamar, død 2. desember 1938) var advokat, skogeier og politiker.

Han var sønn av lensmann Ole Kjendlie (1837–) og Marie f. Kvarberg (1842–1896). I september 1900 ble han gift med Olga Gudrun Elisabeth f. Sæteren fra Åmot i Østerdalen. De fikk imidlertid ingen barn.

Han tok først middelskole i Hamar i 1886, og fikk så underordnede jobber på lensmannskontor, sorenskriverkontor og advokatkontor. Høsten 1890 begynte han på latinlinja på Gundersens skole i Kristiania, tok eksamen artium i 1892 og anneneksamen i 1893. Han fullførte cand.jur.-graden på universitetet i 1897 med karakteren, og begynte som sakfører på Rena. Fra 1910 arva han imidlertid skogeiendommer fra sin svigerfar, og driften av disse ble hans hovedgeskjeft.

Kjendlie var medlem av Åmot kommunestyre og formannskap, skolestyre, fattigkommisjonen og forstanderskapet for middelskolen på stedet. Den politiske tilhørigheten var Høyre, og han ble styremedlem i partiavisa Østerdalens Avis. Han var overformynder siden 1920, formann i ligningskommisjonen, ligningsrådet og ligningsnemnda, bygnings- og reguleringskommisjonen og øl- og vinsamlaget. Han var ordfører i forstanderskap for Aamot Sparebank, Rena Kartonfabrik A/S, Rena Kraftselskap og styremedlem i Aamot Sparebank (1904–1911) samt Oplandske Kreditbank.

Han døde i 1938 og ble begravet på Åmot kirkegård.

Kilder

  • Studenterne fra 1892: biografiske oplysninger samlet til 25-aars-jubilæet 1917, s. 109–110
  • Hedmark fylke: Elverum (1921) i serien Fra Norges næringsveie i tekst og billeder, s. 20
  • Halbo, Sverre M. (1933), Norges advokater og sakførere 1932, s. 260
  • «Kjendlie, Johan (Martin)» i Merkantilt biografisk leksikon (1935), s. 423
  • Studentene fra 1892 : biografiske oplysninger samlet til 50-års jubileet 1942, s. 54
  • DIS Norge gravminner