Johan Peter Lunde

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto av Johan Peter Lunde fra andre halvdel av 1920-tallet, som Oslos biskop.
Foto: Ukjent/Oslo Museum.

Johan Peter Lunde (født 25. desember 1866 på Lillehammer, død 12. februar 1938 i Oslo) var geistlig, med en variert karriere som lærer og prest flere steder i landet, før han avsluttet som biskop i Oslo fra 1922 til 1937.

Familie

Johan Peter Lunde Han var sønn av overlærer Knud Truls Wiel Lunde (1827-1915) og Mariane Sophie Brun (1835-1911), og ble gift i 1894 med Helga Tomine Johannessen (1871-1895). Hans kone døde tidlig, og han giftet seg ikke igjen.

Liv og virke

Lunde vokste opp på Lillehammer og tok examen artium i 1883. I 1890 ble han cand. theol. Han arbeidet først som lærer, før han i 1897 ble ordinert til stiftskapellan i Kristiansand stift. I 1900 ble Lunde sogneprest i Bygland.

I 1906 ble Lunde residerende kapellan, og 1910 sogneprest, i St. Johannes menighet i Stavanger. Mens han var i Stavanger var han også aktiv i lokalpolitikken, som medlem av bystyret og formann i skolestyret.

I 1920 flyttet han til Kristiania og ble sogneprest i Gamlebyen. Fra 1922 til han gikk av for aldergrensen i 1937, var Lunde biskop i Kristiania/Oslo.

Som teolog var Lunde, med tilknytning til indre- og ytremisjonen, en sterk motstander av bibelkritikk og liberal teologi, med en konservative profil, samtidig som han forsøkte å balansere mellom ulike motsetninger. På grunn av sitt sterke engasjement for søndagsskolen og barnas religiøse oppdragelse, var Lunde i samtiden kjent som barnebispen.

Ved folketellingen for Fåberg prestegjeld, Lillehammer kjøpstad, er Lunde oppført sammen med foreldrene og flere søsken Søndenfor Mesna Bro. Ved folketellingen for Bygland for 1900 er Lunde oppført som sogneprest på Bygland prestegård. Ved folketellingen for Stavanger for 1910 er Lunde oppført som sogneprest på adresse Jæderens gate 22. I adresseboka for Oslo for 1927 er Lunde oppført som biskop på adressen St. Halvards plass 3.


Ettermæle

Johan Peter Lunde er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en nekrolog i Aftenposten 14. februar 1938 skrev Olaf Moe blant annet om Lunde:

Biskop Lunde har hatt forgjengere på Oslo bispestol som raget høiere enn ham i teologisk lærdom og administrativ begavelse. Men allikevel har neppe nogen av dem satt så dype merker etter sig som han. For han eide en sum av åndens og hjertets beste egenskaper i lykkelig forening. Paret med en folkelig djervhet og en barnlig umiddelbarhet som gjorde at der strålte lys og varme ut fra hele hans personlighet. … Der stod strid om Johan Lunde som bispekandidat. Han avvek ikke så lite fra den tradisjonelle bispetype. Hans djervhet og brede folkelighet gjorde ham ofte uvøren, og hans teologiske standpunkt var utpreget lavkirkelig, tilsynelatende næsten kulturfiendlig.

Lunde ble i 1929 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.

Johan Peter Lunde er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Gravminnet bærer hans portrettrelieff, og tittelen Biskop er benyttet.


Kilder og referanser

Faksimile fra Aftenposten 13. juni 1932: utsnitt av omtale av innvielsen av Ris kirke i Aker, som biskop Lunde foretok.