Johanne Nilsdatter (d. 1695)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Johanne Nilsdatter (død 1695 i Kvæfjord) var den siste som ble dømt til døden for trolldom i Norge. Vi vet svært lite om henne ut over selve trolldomssaken. Det er bevart referat fra den, men dessverre forteller de lite om henne.

Hun ble trolig pågrepet tidlig i mars 1695 sammen med i annen kvinne. Det er usikkert om det gjeldt samme sak, eller om det var to separate trolldomssaker. Den andre kvinna begikk nemlig selvmord før saken kom opp, så det finnes ikke noe referat fra sak mot henne. I og med at hun ikke nevnes i Johanne Nilsdatters sak er det rimelig å tro at det kan ha vært to forskjellige anklager.

Retten ble satt på vårtinget på Nedre Husby den 27. april 1695. Saken hadde blitt etterforska av fogd Jørgen Jørgensen Århus, og hun hadde sittet i arrest hos lensmann Anders Jensen Fieresløf på Nedre Husby. Av dokumentene går det fram at han fikk tolv riksdaler for kostnadene med å ha de to kvinnene i varetekt fram til saken kom opp. Saken gikk i første omgang fram til 13. juli. Ifølge referatet hadde hun forsvoret Gud, dåpen og kristendommen, og gitt seg hen til djevelen. Til gjengjeld hadde hun fått hjelp av en tjenende demon, som hun kalte Knut. Dette er i tråd med flere andre saker i Nord-Norge, der slike personlige demoner dukker opp. Gjennom trolldomskunster skulle hun ha drept fire personer og skadd andre, samt at hun hadde gjord andre onde handlinger. En konkret sak som kan kobles til henne er et jekteforlis tidlig i 1695, der den tidligere fogden Hendrik Riber og hans kone omkom. Det ser også ut til at de andre dødsfallene er kobla til ulykker på sjøen. Dette er også typisk for Nord-Norge; trolldommen kobles til været.

Etter at saken var ført ble hun satt i varetekt hos lensmann Niels Nielsen Rasch d.e. Det er grunn til å tro at hans datter Gjertrud Nielsdatter Rasch ble kjent med Johanne mens hun var fengsla på gården Vebostad. Hun ble senere misjonær på Grønland sammen med sin ektemann Hans Egede.

Dommen ble ført i pennen av sorenskriver Povel Hansen Egede, Hans Egedes far og en forretningspartner av Niels Rasch. Han hadde med seg de fremste mennene i Kvæfjord som lekdommere. Den endelige dommen falt på høsttinget den 14. november 1695, og lød på at hun skulle kastes levende på bålet. Kristoffer Størkersen, en tidligere gårdsgutt fra Harstad, fikk bøddeloppdraget. Alt tyder på at dommen ble fullbyrda kort tid etter. Trolig skjedde dette på tingstedet Nedre Husby, eller på Vebostad der hun satt fengsla. Saken skulle automatisk sendes til en høyere rettsinstans, men dessverre er det en lakune i materialet, så vi vet ikke hva som skjedde. Saken kjennes derfor bare fra amtsregnskapet, der det nevnte referatet er gitt for å forsvare kostnadene.

Den forrige trolldomssaken i Norge skjedde i 1680-åra. I mellomtida, i 1687, hadde Christian Vs Norske Lov kommet. Johanne Nilsdatter ble dermed ikke bare den siste som ble brent som heks i Norge, men også den eneste som ble dømt etter denne loven. Det må nevnes at hun ikke var den siste som ble brent her i landet; så sent som i 1758 ble en mann ha brent (etter å ha blitt kvalt) for seksuell omgang med dyr.

Litteratur og kilder