Johannes Belsheim

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Johannes Belsheim.
Foto: Ukjent, hentet fra Aure 1924: Prestar som talar nynorsk.

Johannes Belsheim (født i Vang i Valdres 21. januar 1829, død 15. juli 1909 i Kristiania) var prest med virke blant annet i Sør-Varanger, der han også var ordfører, men er kanskje mest kjent som bibelforsker og bibeloversetter. Sammen med Elias Blix og Matias Skard oversatte han Det nye testamentet til nynorsk på 1880-tallet, med Ivar Aasen som rådgiver.

Familie

Johannes Belsheim var sønn av skomaker og husmann Engebret Olson (1760-1842) og Marit Johannesdotter Lien (f. 1783). Han var først gift i 1863 med Maren Møller Brun (1829-1874), deretter med Olov Olsdotter Haugland (1842-1900), og til sist med Marit Hoaas (1853-1919).

Liv og virke

Johannes Belsheim vokste opp i Vang i Valdres, der faren tjente under gården Belsheim. I 1851 ble han omgangsskolelærar i hjembygda, han gikk ved Asker seminar i 1855, og ble i 1856 lærer i Grue i Solør. Examen artium tok han ved Heltbergs skole i Kristiania i 1858.

I 1861 ble Belsheim teologisk kandidat, men fortsatte som lærer 1862-1863 ved Porsgrunds borgerskole og 1863-1864 ved Vefsn lærerskole.

Belsheim var sogneprest i 11 år, først seks år i Sør-Varanger og deretter fem år i Bjelland. I Sør-Varanger var han også ordfører 1868-1970.

I 1875 tok Belsheim avskjed som prest, og flyttet til Christiania. Han ble forfatter med bibelhistorie og Bibelens kildeskrifter som sine spesialiteter, finansiert av årlige statsstipend fra 1880. Sammen med Elias Blix og Matias Skard oversatte han Det nye testamentet til nynorsk, med Ivar Aasen som rådgiver, utgitt i 1889. Belsheim var personlig venn av Aasen.

Bosteder

I folketellingen for 1865 er Johannes Belsheim registrert som sogneprest med bosted på Sydvarangers Præestegaard (Østre Kirkenæs). I folketellingen for 1875 er han registrert som Forhenv. sognepræst pensionist med extraarbeide på adressen Hegdehaugsveien 2. Ved folketellingen samme sted for 1885 er Belsheim oppført i Thorvald Meyers gate 54 og i 1900 er han oppført i Steenstrups gate 2. Den samme adressen er han oppført med i adresseboka for Kristiania i 1906.

Ettermæle

Johannes Belsheim er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en artikkel om Johannes Belsheim hos alkunne.no beskriver Per Halse ham slik som forsker (utdrag):

Belsheims litterære produksjon var stor og vidfemnande. Vitskapleg nådde han lengst som utgivar av gamle bibelhandskrifter. Men han formidla òg mykje teologisk kunnskap i populær form, og han var ein av svært få kyrkjemenn som argumenterte for venstrepolitikken. I 1880-åra gjorde han mykje av pionerarbeidet med å setje Det nye testamentet om til nynorsk.

Johannes Belsheim er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo, nær graven til Ivar Aasen. Gravminnet er prydet med en bronsebyste av ham.

En minnestein med byste på Vangsneshaugen i Vang i Valdres er reist av Valdres historielag.

Kilder