Kampanjen mot verneplikt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kampanjen mot verneplikts logo kombinerer flere fredssymboler, som det brukne gevær, en utstrakt hånd, fredsdua og det kristne symbolet Alfa-Omega. A'en i en sirkel er et symbol for anarkisme.

Kampanjen mot verneplikt (KMV) var en løst organisert bevegelse for avskaffelse av verneplikten. Den ble grunnlagt i 1980 som et nettverk av totalnektere, det vil si de som nekta å utføre både militær verneplikt og siviltjeneste. KMV ble i 1990-åra oppløst, men noen kontaktpersoner eksisterte fremdeles rundt om i landet en tid. Da siviltjenesten bortfalt i 2012 var det ikke lenger noe skille mellom totalnektere og andre militærnektere, og dermed bortfalt grunnlaget for å ha en egen organisasjon for totalnektere.

Bakgrunnen for opprettelsen var at Folkereisning mot krig (FMK) i sitt arbeid mot verneplikt i 1980-åra fokuserte nær sagt ensidig på de som valgte siviltjeneste. De som også nekta å gjennomføre siviltjeneste, ble satt til å gjennomføre siviltjenesten i fengsel, i realiteten et fengselsopphold på opp til atten måneder uten dom. Totalnekterne følte at de ikke hadde noe støtteapparat i fredsbevegelsen, og man oppretta derfor KMV som et støttenettverk. Kampanjen var medlem av den internasjonale organisasjonen War Resisters' International, der Folkereisning mot krig gjerne regnes som organisasjonens norske gren.

Kampanjen fikk en flat struktur. Det ble ikke ført medlemsregister eller krevd inn kontingent, og i stedet for et styre hadde man kontaktpersoner rundt om i landet og et kontor i Hjelms gate 3 i Oslo. Strukturen var påvirka av at de fleste av medlemmene var anarkopasifister, en retning innafor anarkismen. Det høyeste organet var stormøter, som ble arrangert årlig. Der kunne alle om var interessert være med. Avgjørelser ble tatt ut fra konsensus, ikke avstemninger.

I 1990 begynte utgivelsen av bladet Basta!, som kom ut med seks numre totalt, det siste i 1996. Bladet tok for seg vernepliktsspørsmål og pasifisme generelt.

Utover i 1990-åra endra FMK sin holdning til totalnekting. Ordningen med såkalt «avtjening av verneplikt i lukket anstalt» ble avskaffa, og totalnektere fikk i stedet en kortere fengselsdom. Samtidig som man fikk mer forståelse i fredsbevegelsen, ble altså presset på totalnekterne langt mindre. Aktivistene i KMV gikk derfor kollektivt inn i FMK, der de fleste uansett var medlem parallelt med KMV-aktivitetene. Kontoret i Hjelms gate 3 ble nedlagt. Etter en tid ble det åpna et nytt kontor i Bergen, men det ble nedlagt etter nokså kort tid. Ordningen med kontaktpersoner fortsatte, slik at totalnektere kunne få veiledning og støtte, men som nevnt har dette ikke vært aktuelt etter 2012, og KMV har dermed opphørt helt å eksistere.

Kilder