Hjelms gate 3 (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hjelms gate 3.
Foto: Chris Nyborg (2013).

Hjelms gate 3 – egentlig Hjelms gate 5, men den gamle adressa brukes som navn på huset – er et trehus i Hjelms gateMajorstua i Oslo som gjennom en årrekke har vært tilholdssted for grupper med anarkistisk tilsnitt, med Gateavisa som den mest kjente. Huset ble i 1982 regulert til bevaring. I 2014 ble huset skada av brann etter lynnedslag, og i 2015 er det under restaurering.

Den treetasjes bygningen ble oppført i 1858 av P. Galterud for J. P. Hallén & Søn Garveri, som hadde sitt hovedlokale i nabobygningen innafor, som har adresse Hjelms gate 3.

Etter at garveriet la ned ble huset stående tomt, og mot slutten av 1960-åra begynte alternative grupper å flytte inn. Blant de første var Gateavisa, et makrobiotisk spisested, bokhandelen Dalis bart og Futurum Forlag. Etter en tid fikk de leiekontrakt med Oslo kommune. I 1970-åra ble det så snakk om å rive huset. Området det ligger i er fortetta og har høye eiendomspriser, og det lille huset tar derfor opp en verdifull tomt. Etter flere års kamp kom et midlertidig fredningsvedtak i bystyret i 1979, og i 1982 ble eiendommen regulert til bevaring av kommunen. Det har vært drøfta om det skal fredes, men Riksantikvaren har pr. 2015 ikke kommet med noe fredningsvedtak.

Stiftelsen Arbeidskollektivet tok i 1981 over huset, og eier det fremdeles i 2015. Gjennom årene har mange grupper hatt tilhold i bygningen. Gateavisa er allerede nevnt, og en kan også trekke fra Spisestedet, som er en direkte arvtager til det opprinnelige spisestedet, Futurum Forlag, bokkaféen Dalis bart og etterfølgeren Jaap van Huysmands minde, Kampanjen mot verneplikt, Straffedes organisasjon i Norge, Norsk Syndikalistisk Forbund og NORMAL. Supergutt, som kom ut i midten av 1970-åra, ble utgitt fra Hjelms gate, og var det første homsebladet i Norge. De fleste av disse organisasjonene var der da det brant, med unntak av Kampanjen mot verneplikt som ble nedlagt etter at siviltjensten ble avskaffe - KMV var en organisasjon for totalnektere, og da siviltjensten falt bort var det mer fornuftig å samle kreftene i andre organisasjoner.

I første etasje har det vært butikkdrift uten tilknytning til det anarkistiske miljøet. Liten & Stor, som selger brukte baby- og barneklær, åpna der i 1986 og drev fram til brannen i 2014.

I de første årene var det ikke bare anarkistiske grupper, selv om de nok utgjorde et tyngdepunkt. Det oppsto flere konflikter mellom maoister og anarkister, som da det ble hengt opp et bilde i Ho Chi Minh i bakeriet som ble drevet der tidlig i 1970-åra. Anarkistene var motstandere av USAs krigføring i Vietnam, men for dem var ikke Ho Chi Minh svaret på Vietnams problemer. Det ble arrangert en studiesirkel i «marxismen-leninismen Mao-tse-Tungs tenkning», men man kom ikke langt før anarkistene hoppa av; en autoritære tankegangen i Maos lære slo ikke an. Arbeidskollektivet vendte seg etter dette mer entydig mot anarkismen i sine forskjellige avskygninger, mens maoistene trakk seg ut. I en mellomperiode flyttet bokhandelen til en kjeller i Markveien. Tanken var å få til en felles venstresidebokhandel som skulle selge både marxist-lenistisk, trotskistisk og anarkistisk/syndikalistisk littetur. Dette gikk dårlig, både økonomisk og politisk, og den opprinnelige bokhandelen ble i 1971 overtatt av marxist-leninister og innlemma i Oktober-kjeden. Bokhandelen i Markveien ble nedlagt etter konflikten. Boklageret ble flytta til Kristian Augusts gate, og ble til Tronsmo bokhandel. En annen diskusjon som til tider kunne være splittende i miljøet i Hjelms gate 3 var rusmiddeldebatten. Da man starta opp i huset var det i en tid hvor eksperimentering med LSD og andre stoffer ble ansett som helt greit innafor mange venstreradikale miljøer. I denne diskusjonen kom det dels et skille mellom anarkister og maoister, og dels et generasjonsskifte. Det har jevnt over vært stor aksept for bruk av cannabis, men det ble en del diskusjoner om røyking på huset både fordi man ikke fikk gjort noe når folk rusa seg, og fordi det var en trussel mot videre drift dersom det ble razziaer. Bruk av LSD og lignende stoffer ble det etter hvert mindre aksept for etter hvert som skadevirkningene ble kjent. Det har vært nokså stor toleranse for personlige valg i miljøet, diskusjonen har mest gått på bruk av stoffer i huset.

Den 26. juni 2014 slo lynet ned i huset, med store skader som resultat. Kontoret til Gateavisa ble helt utbrent, mens andre deler av bygningen kunne reddes. Oslo byantikvar mente at det var viktig å bevare huset, fordi industrielle kulturminner som garveribygningen er noe det er lite igjen av i denne delen av byen. Det ble nokså raskt klart at det var mulig å redde bygningen, og det ble starta en innsamlingsaksjon og dugnader for å sette huset i stand igjen. Gateavisa fikk låne et rom på Blitz inntil videre.

Bilder

Kilder

  • I tillegg til kildene over er personlige minner fra Hjelms gate 3 brukt; Bruker:Cnyborg var i 1990-åra aktiv i Gateavisa og Kampanjen mot verneplikt.

Koordinater: 59.9247387° N 10.7219224° Ø