Kampene ved Strandlykkja

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Minnesmerket ved Strandlykkja står ved Mostue nedre, der de hardeste kampene raste.
Foto: Normann Helger (1968).

Kampene ved Strandlykkja i Stange kommuneHedmarken sto fra 14. til 17. april 1940, under tyskernes framrykking nordover langs Mjøsa. Det var ingen grunn til å tro at en liten, dårlig utstyrt og dårlig trent norsk styrke skulle kunne stoppe den langt større tyske styrken; formålet var å bremse opp framrykkinga. Fem norske og sytten tyske soldater falt i kampene. I tillegg ble en sivil nordmann drept.

Kampene

Den norske styrken ved Strandlykkja var under kaptein Sigvardt Prans kommando. Den besto av tjue militærarbeidere, som egentlig var ikkestridende. De hadde fått basisopplæring i våpenbruk den 9. april, og var allerede den 10. april med ved kampene ved Midtskogen. De ble så sendt til Strandlykkja for å kontrollere togtrafikken der. Den ble stoppa den 11. april, da jernbanetunnelen ved Bøn i Eidsvoll ble sprengt. Samme dag ble styrken utvida med 25 kadetter under løytnant Sven Holmsens kommando. De ble sendt nordover for å slutte seg til andre styrker, men løytnant Holmsen ble igjen ved Strandlykkja. Kadettene ble erstatta av 38 dragoner, og den 14. april kom det noen flere soldater sørfra.

De tyske styrkene ankom omkring 18.00 den 14. april. De gikk straks til angrep, og Holmsens framskutte mitraljøsestilling ved Mostue måtte trekkes tilbake. De fant en bedre stilling, og klarte å stoppe det tyske angrepet. Etter omkring tre timers kamp trakk tyskerne seg tilbake for å regruppere, og det var ro fram til morgenen den 15. april. Da gikk Holmsen fram til stillingen ved Mostue igjen, og en oppklaringspatrulje ble sendt sørover. Da denne patruljen møtte tyskerne ble det en heftig ildstrid, og nordmennene måtte trekke seg tilbake. Rundt 12.00 kom forsterkninger i form av kaptein Arne Hagtvedt med et gardekompani. Han vurderte stillingene, om kom til at Holmsen måtte trekkes tilbake fra Mostue. Rett etter at mitraljøsestillinga var forlatt angrep tyskerne. De andre stillingene holdt, og den dype og råtne vårsnøen gjorde det umulig for tyskerne å omgå stillingene på østsida. Etter at det hadde vært nær sagt sammenhengende kamper gjennom hele dagen trakk tyskerne seg tilbake omkring kl. 22.00. De angrep igjen allerede 01.00 den 16. april, men også dette angrepet ble avvist.

Den 16. april var det, etter nattangrepet, ikke flere direkte kamper. Tyskerne valgte i stedet å bruke bombekastere mot de norske stillingene for å svekke dem. Den 17. april gikk de så over isen på Mjøsa fra øst, og kom fram til de norske stillingene. Kaptein Pran måtte trekke seg ut, men noen norske soldater ble liggende i stillingene fram til omkring kl. 17.00, da de måtte overgi seg.

Mot slutten av kampene, eller etter at de egentlig var over, ble ni år gamle Rønnaug Skjøthaug truffet av en tysk granatsplint og døde etter kort tid.

De falne

De falne nordmennene var:

  • Erland Andreassen, Løten
  • Trygve O. Hansen, Gjøvik
  • Harald Davidsen, Gjøvik
  • Harald Edgar Kristensen, Raufoss
  • Ottar Nytrøen, Furnes
  • Ole Gustavsen Skåkberget, Grue (sivilt offer)

Minnesmerke

Det var et ønske om å reise en bauta på Strandlykkja allerede under krigen, men NS-myndighetenes forbud mot å reise flere krigsminnesmerker kom planene i forkjøpet. Den 19. juli 1951 ble det reist en tre meter høy bauta ved Mostue nedre, der de hardeste kampene fant sted. Sigvardt Pran, som i 1951 var oberst, avduka minnesmerket. Arne Hagtvedt, som også hadde blitt oberst, var også til stede sammen med flere av soldatene som hade deltatt.

Innskriften på bautaen lyder «Til minne om kampen ved Strandlykkja 14/4–17/4 1940». På baksiden står navnene til de seks falne nordmennene.

Kilder

Koordinater: 60.50709° N 11.24228° Ø