Karin M. Bruzelius

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Karin Maria Bruzelius (født 19. februar 1941 i Lund i Sverige) er en svenskfødt norsk jurist, tidligere høyesterettsdommer i Norges Høyesterett og kvinnesakskvinne.

Familie

Hun er samboer med jusprofessor Inge Lorange Backer, som tidligere var ekspedisjonssjef i Lovavdelingen i Justisdepartementet. Som høyesterettsdommer var hun dermed ofte inhabil i saker der staten var part.

Utdanning og yrke

Bruzelius studerte juss ved Lunds universitet og ble cand.jur. i 1964. Hun har også en Master of Laws fra Columbia Law School ved Columbia University fra 1969.

Mellom 1965 og 1982 var hun ansatt i Justisdepartementet som byråsjef, underdirektør og ekspedisjonssjef. Fra 1982 til 1987 jobbet hun som advokat i Sjøassurandørenes Centralforening. Hun ble ansatt som ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet i 1987, en stilling hun hadde til 1988. Fra 1989 til 1997 var hun departementsråd i Samferdselsdepartementet, den første kvinnelige departementsråden i Norge. Mellom 1997 og 2011 var hun høyesterettsdommer og fra 2011 tilknyttet Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo.

Bruzelius var mellom 1987 og 2004 leder for Petroleumsprisrådet. Fra 2004 til 2010 var hun medlem av Den faste voldgiftsdomstolen i Haag.

Fritz Moen-saken

Sammen med to andre høyesterettsdommerne, Magnus Matningsdal og Eilert Stang Lund, ble Bruzelius anmeldt av privatetterforsker Tore Sandberg i 2006, etter justismordet på Fritz Moen. Sandberg ønsket å få en juridisk vurdering av om høyesterettsdommerne hadde gjort seg skyldig i grov uforstand i tjenesten og handlet mot bedre vitende, da de avslo å gjennoppta sakene mot Fritz Moen. Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget vedtok enstemmig den 5. februar 2008 å åpne sak for å vurdere om de tre høyesterettsdommerne skulle stilles for riksrett i etterkant av justismordet. Flertall i komiteen vedtok at det ikke var grunnlag for å gå til riksrettssak 8. mai samme år.

Verv

Publikasjoner og redaksjonsarbeid

Bruzelius har bidratt til Norges lover, Knophs Oversikt over Norges rett og Norsk Lovkommentar. Hun har skrevet flere artikler i Lov og rett og andre vitenskaplige tidsskrifter, og er medlem av redaksjonsrådet for Nordic Journal of International Law (2019).

Kilder

Eksterne ressurser