Kassedireksjonen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kassedireksjonen var et norsk forvaltningsorgan som eksisterte i to omganger, fra 1807 til 1811 og fra 1813 til 1814.

Kassedireksjonen 1807–1811

Kassedireksjonen ble oppretta ved kongelig resolusjon av 3. september 1807, med Christiania som arbeidssted. Den skulle ta seg av oppgaver som normalt lå under Finanskassedireksjonen i København, men som måtte styres fra Norge på grunn av krigstilstanden. Direksjonen utferdiget inntekts- og utgiftsordrer til Den norske zahlkasse og stiftamtstuene i Bergen stiftamt og Trondheim stiftamt. Ordrene skulle gis etter befaling fra Regjeringskommisjonen, og etter at denne ble oppløst i 1810 fra stattholderen.

Det var to medlemmer i direksjonen. Førstemedlemmet, Joachim Frederik Winsnæs, var rekruttert i Norge. Andremedlemmet med ansvar for bokholderi i kontorhold, Johannes Melchior Lange, ble sendt opp fra Danmark.

Direksjonen ble nedlagt var kongelig resolusjon av 20. februar 1811, effektiv fra utgangen av mars 1811.

Kassedireksjonen 1813–1814

Den 17. oktober 1813 ble en ny kassedireksjon oppretta ved reskript fra stattholderen. Den fikk som forrige direksjon to medlemmer, og hadde samme oppgaver. Regenten Christian Frederik la den ned ved reskript av 18. mars 1814 med effekt fra utgangen av samme måned. Et nytt bokholderkontor under 1. departement skulle opprettes i stedet.

Førstemedlemmet var Hans Hagerup Falbe, mens andremedlemmet var Frederik Christian Thueseng.

Litteratur