Kathrine Simonsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kathrine Sofie Simonsen (født 28. oktober 1903, død 13. mars 1985) var en skolepsykolog, speider og filatelist fra Fredrikstad. Hun så dagens lys i Slangs gård i Agentgata som et av Sophie Didrikke (født Thagaard) og John Kaurel Simonsens syv barn.

Simonsen begynte skolegangen på Seiersten skole, som den gangen var syvdelt og hadde mer enn ni hundre elever. I hennes kull var hun en av de to av totalt 70 piker som gikk videre på middelskolen, og senere gymnas som hun i 1923 avsluttet med examen artium. Etter endt skolegang arbeidet hun en periode i Lofoten som privatlærer for en prestefamilies døtre, før hun reiste til Oslo der hun i 1930 ble uteksaminert som cand. mag. Hun fortsatte studiene, og i 1943 ble hun cand. phil i pedagogikk. Hun studerte også psykologi, men på grunn av krigen fikk hun ikke tatt eksamen i dette. I 1947 disputerte hun med en avhandling om ordforrådet i lærebøkene i den høyere skolen. Hun ble da dr. philos Simonsen.

Etter avsluttet utdanning og doktordisputas arbeidet hun på flere steder i Norge. Hun var ved Modum realskole og gymnas og stipendiat ved Lærerhøyskolen i Trondheim. Under tiden i Trondheim var hun også rektor ved Barnevernsakademiet i to år.

På høsten 1953 ble hun ansatt som Østfolds første (og da eneste) skolepsykolog, en stilling hun hadde frem til 1956. Hun var da ansvarlig for 7000 elever, og hadde hele fylket som arbeidsområde. Da det ble opprettet et eget skolepsykologisk kontor for Fredrikstad i 1958 ble hun ansatt der, og det varte ikke lenge før hun startet opp skolemodningsklasser og hjelpeundervisning slik at alle barn kunne få undervisning på et vis de kunne nyttiggjøre seg. Arbeidet innen skolepsykologitjenesten var banebrytende, det hadde ikke eksistert en lignende tjeneste tidligere.

Grunnleggingen av Fredrikstad offentlige SpesialskoleFremskridt i 1961 var en av hennes hjertesaker.

Etter at hun i 1971 gikk over i pensjonistenes rekker tok hun opp andre interesser. Simonsen hadde hele livet vært en ivrig speider, og var medlem av St. Georgs Gildene. Hun skrev flere håndbøker for speiderne, og fikk også utgitt disse. Speidingen hadde gitt henne muligheten til å reise over hele verden, og hun kombinerte dette med filateli da hun grunnla og ledet «Stamp Bank» i 15 år. Simonsen samlet inn brukte frimerker fra samlere over hele verden, disse ble sortert, pakket på nytt og solgt til inntekt for speiderarbeidet i utviklingsland.

Kathrine Simonsen ble i 1977 tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt store samfunnsengasjement, kanskje spesielt i forhold til barn som ikke ble fanget opp innen de vanlige rammene i samfunnet. Denne interessen var som en rød tråd gjennom hennes liv og virke.

Kilde

  • Skahjem, Svein (red.): Fredrikstadkvinners historie, MITT forlag, 2002 ISBN 82-90658-93-1 (s. 188-191)

Eksterne lenker