Kjeldearkiv:Brev frå T. S. Støp 18. januar 1852

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Brev frå T. S. Støp 18. januar 1852
Informasjon om brevet
Dato: 18.01.1852
Stad: San Francisco
Frå: T. S. Støp
Til: Foreldre heime i Skogn
Viktig: Denne artikkelen kan kun endres av administratorer. Dersom endringer trengs, vennligst ta dette opp på artikkelens samtaleside eller med en administrator.

Dette brevet vart sendt av T. S. Støp frå San Francisco til foreldra heime i Skogn den 18. januar 1852. Det vart trykt i Levanger-avisa Nordre Trondhjems Amtstidende 24. april same året, og fortel om reisa hans frå Rio de Janeiro via Valparaíso til San Francisco, og om stemninga i det ferske nybyggjarsamfunnet i California.

Brevet vart seinare trykt under tittelen «Spillebuler med store dynger av gull- og sølvmynter på spillebordene» i samlinga Amerikabrev, redigert av norskamerikanaren Theodore C. Blegen og gitt ut på norsk i 1958. Det er òg attgitt i artikkelen «Gullgraverekspedisjonen som skulle til «Californien», og som stranda i Rio de Janeiro, Brasil» av Sveinung Havik, av 1985 (sjå litteraturlista).

Brevet

18. januar 1852.

I veed, at jeg reiste til Colonien Sao Francisco i Brasilien; jeg opholdt mig der i 3 Uger; men der var ingen Udsigter for mig til Noget, reiste altsaa til Rio Janeiro, hvor jeg var syg en kort Tid og laae paa Hospitalet; men efterat jeg kom ud derfra, har jeg hidtil været meget frisk og rask, men gjennemgaaet Meget. Jeg tog Hyre med en Hamburger Brig til Valparaiso, gik med for Intet. Jeg arbeidede i Valparaiso i 3 Maaneder for 2½ Spd. pr. Dag; Kost og Logie kostede 4½ Spd. Ugen. Der havde jeg det meget godt, lærte ogsaa noget Engelsk, men havde heller ingen Rolighed der, fordi Californien stod bestandig i mit Hoved.

Jeg tog Hyre med en 3mastet Skonnert, fik 5 Spd. Maaneden, men maatte ogsaa give 5 Spd. for at blive anskaffet samme. Altsaa i Kammeratskab med 2 andre Nordmænd af det uheldige Selskab afseilede vi med den amerikanske 3mastede Skonnert fra Valparaiso den 28 November og ankom til St. Francisco i Californien den 14de Januar, — blev afmønstret og gik i Land den 18de.

Her kan jeg faae Arbeide og fortjene 5 à 8 Spd. pr. Dag; Logiet koster 10 Spd. Ugen; men da jeg først vil besøge Minerne, reiser jeg i Følge med J. H. Bakke og L. Buch, som ere de to førnævnte af Selskabet, imorgen eller overmorgen med Dampskibet op Sacramento-Floden, hvor jeg faaer undersøge hvorvidt Lykken vil føie mig i Guldminerne eller ikke, jeg reiser imidlertid i det bedste Haab; skulde derimod Lykken i Minerne være ugunstig, vender jeg tilbage til Byen, tager Arbeide paa et Værksted til jeg har samlet en lille Formue og reiser saa hjem; min hele Attraa er at komme hjem saasnart som mulig; hvor godt jeg har det hos Mesteren, med Spise og Logie, vender jeg med en lille Formue langt hellere tilbage til mit kjære Hjem, hvor jeg slipper bedre ud med 2 Spd., end her med 10 Spd.

Iaftes gik jeg for Plaseer omkring i Gaderne for at see mig om; blandt andet gik jeg ind paa flere Spillehuse, hvor der i store elegante Værelser var anbragt flere Borde og paa samme laae store Dynger af Guld- og Sølvmynt. Guldstykker paa 50, 16, 8 Spd. stode i store Stabler paa Bordene, man kan uden at lyve sige: der vare flere Tusinder paa hvert. Ved Spillet sad Matroser, som neppe havde den nødvendige Paaklædning, blandt de fine Herrer, og Guldstykkerne vankede lystig omkring. Priserne paa færdiggjorte Klæder af alle Slags ere meget lavere end hjemme, og oppe i Minerne skal være ligesaa godt Kjøb. Naar I, kjære Forældre, have læst mit Brev, maae I ikke tøve længe forinden I skrive mig til. Adressen paa mit Logie er følgende: «De Stad Antwærpen Conor of montgommere Pacific Street. By J. B. Sommers Cot.»

Da jeg intet Videre har at meddele, slutter jeg med en flittig Hilsning til alle Venner og Bekjendte, at jeg lever vel og har Hilsen. Være I, kjære Forældre og Sødskende, først og sidst hilset fra Eders bestandig oprigtige og hengivne Søn og Broder.

Litteratur

  • Blegen, Theodore C. (red.): Amerikabrev. Utg. Aschehoug. 1958. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Havik, Sveinung «Gullgraverekspedisjonen som skulle til «Californien», og som stranda i Rio de Janeiro, Brasil», i Årsskrift. Utg. Levanger historielag, Levanger. 1985. Digital versjonNettbiblioteket.